NTV

3. Çelik Yapılar Sempozyumu

Ekonomi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Gaziantep Şubesi “3. Çelik Yapılar Sempozyumu” düzenliyor.

Çelik yapıların projelendirilme, imalat ve montaj süreçleri ve çelik yapılar hakkındaki standartlarla ilgili gelişmeleri paylaşmak, bu konulardaki sorunları belirlemek ve bunların çözümleri konusunda fikirler üretmek amacıyla organize edilen toplantı 8-10 Ekim tarihleri arasından Gaziantep'te gerçekleştirilecek

Sempozyumun ana başlıkları “Modelleme, Analiz ve Tasarım”, Îmalat Teknolojisi, Montaj ve Malzeme Seçimi” ve “Standartlar, Yönetmelikler ve Sorunları” olarak belirlendi. Sempozyum başlıklarının, yapıların performansına olan negatif etkileri, bu etkileri ortadan kaldırmak için getirilen önerilerin, görüş ve düşüncelerin paylaşılabilmesi için de bir panel organize edildi.

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Erdoğan UZGiDER (iTÜ)
Doç.Dr. Filiz PiROOĞLU (İTÜ)
Yrd. Doç.Dr. B. Özden ÇAGLAYAN (İTÜ)
Metehan GÜNDÜZ (İMO Gaziantep)
Nusret SUNA (iMO İstanbul)
Rezan BULUT (iMO İstanbul)

BİLİM ve DANIŞMA KURULU

Prof.Dr. Erdoğan UZGiDER (iTÜ) - Başkan
Prof. Dr. Gülay ALTAY (BÜ)
Prof. Dr. Ayşe DALOĞLU (KTÜ)
Prof. Dr. Hasan GÖNEN (ESOGÜ)
Prof. Dr. Eyüp Sabri KAYALI (iTÜ)
Prof. Dr. Mustafa ÖZAKÇA (GAZÜ)
Prof. Dr. A.Zafer ÖZTÜRK (YTÜ)
Prof. Dr. Erdal ŞAFAK (BÜ)
Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI (YÜ)
Prof. Dr. Çetin YILMAZ (ODTÜ)
Prof. Dr. Cavidan YORGUN (İTÜ)
Doç.Dr. Bülent AKBAŞ (GYTE)
Doç.Dr. Oğuz Cem ÇEliK (iTÜ)
Doç.Dr. Mustafa GÜNAL (GAZÜ)
Doç.Dr. Filiz PiRĞLU (iTÜ)
Doç.Dr. Murat VURAL (iTÜ)
Yrd.Doç.Dr. Zeki AY (SDÜ)
Yrd.Doç.Dr. B.Özden ÇAGLAYAN (iTÜ)
Dr. Kadir ÖZAKGÜL (iTÜ)
Y. Müh. Mustafa ALTINELLER
Y. Müh. Ali Taner DiNÇ
Y. Müh.Sezai GÜVENSOY
Y. Müh. Hasan ÖZDEMiR
Y. Müh. Erol SÖNMEZ
Y. Müh. Tanju SUNBAY
Y. Müh. Ali TERZiBAŞOĞLU
Müh. Tevfik ESKiMUMCU
Müh. Niyazi PARLAR

Emlaktimes