NTV

Adalet Bakanlığının silah alımlarına vergi istisnası

Anadolu Ajansı

Türkiye
Arşiv

Adalet Bakanlığının tabanca, tüfek, revolver ve benzeri silah alımları KDV ve ÖTV'den, mühimmat ve silah malzemesi alımları ise KDV'den istisna tutuldu.

Adalet Bakanlığının tabanca, tüfek, revolver ve benzeri silah alımları Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisinden (ÖTV), mühimmat ve silah malzemesi alımları ise KDV'den istisna tutuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) kanunlarında değişikliğe gidildi.

Buna göre, Adalet Bakanlığının tabanca, tüfek, revolver ve benzeri silah alımları KDV ve ÖTV'den, mühimmat ve silah malzemesi alımları ise KDV'den istisna tutuldu.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yapılan değişiklikle daha önce Başbakan tarafından belirlenen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı bütçesinde yer alan gizli hizmet ödeneklerinin kullanım usulü, Müsteşarlığın Cumhurbaşkanı'na bağlanması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenerek uygulanacak.

Bir diğer düzenlemeyle MİT Müsteşarlığının istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçları Müsteşarın teklifi, Milli Savunma Bakanının "uygun" görüşü ve Cumhurbaşkanının onayıyla Müsteşarlık tarafından tedarik edilecek ve bunlara ilişkin giderler Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanacak. Daha önce söz konusu onay Başbakan tarafından veriliyordu.

ETİKETLER