Maryland Üniversitesi’ndeki Uluslararası Siyasi Tutumlar Programı (Pipa) adlı kuruluşun hazırladığı “dünya kamuoyu” anketinde, içinde Türkiye’nin de yer aldığı 23 ülkeden ankete katılan kişilere, ABD’nin İslam dünyasına karşı saygısızca davranıp davranmadığı soruldu.

Türkiye’den yanıt verenlerin yüzde 43’ü, ABD’nin kasten “İslam dünyasını aşağıladığı” görüşünü savunurken, yüzde 40’lık bir grup, ABD’nin bilgisizlik ve duyarsızlıktan dolayı İslam dünyasına saygısızca davrandığını dile getirdi.

Ankette görüşlerine yer verilen Azerbaycan, Mısır, İran, Ürdün ve Filistin’den katılımcılar da benzer yönde görüş belirttiler.

İran’dan ankete katılanların yüzde 64’ünün, ABD’nin kasten İslam dünyasını aşağıladığı görüşünü savundukları görüldü.

Aynı soruyu yanıtlayan İngiltere, Almanya ve Fransa’dan katılımcıların önemli çoğunluğu, ABD’nin, bilgisizlik ve duyarsızlıktan dolayı İslam dünyasına saygısızca davrandığını dile getirdi.

ABD’den katılımcıların yüzde 58’i ise, ABD’nin İslam dünyasına saygı gösterdiği görüşünü savunurken, yüzde 31’lik bir grup, bilgisizlik ve duyarsızlıktan dolayı saygısızlık yapıldığını belirtti.

ABD’nin, İslam ülkelerinde demokrasi isteyip istemediği sorusunu Türkiye’den yanıtlayanların yüzde 49’u, Washington’un, ancak kendisiyle işbirliği yapmaları durumunda Müslüman ülkelerde demokrasiyi desteklediğini, yüzde 30’u ise, ABD’nin Müslüman ülkelerde demokrasi istemediğini savundu.

Yüzde 7’lık bir grup ise, ABD’nin, her durumda İslam ülkelerinde demokrasiyi desteklediğini kaydetti.

Diğer Müslüman ülkelerden katılanlar da bu soruya genellikle Türkiye’dekiler gibi yanıt verdi.

Fransa, İngiltere ve Almanya’dan ankete katılanların önemli çoğunluğu, ABD’nin, ancak kendisiyle işbirliği yapılması koşuluyla İslam ülkelerinde demokrasiyi desteklediği görüşünü dile getirdi.

Amerikalı katılımcıların yüzde 44’ü ise, ABD’nin her durumda Müslüman ülkelerde demokrasiyi desteklediğini kaydetti.

ABD’nin Basra Körfezi devletlerinde üslerinin olmasının desteklenip desteklenmediğinin sorulması üzerine, ABD’nin de dahil olduğu ankete katılan ülkelerin hemen tamamındaki katılımcıların çoğunluğu, buna karşı olduklarını dile getirdiler.