İlişkili Haberler

FED’in "ABD Hane Halkı Ekonomik Refahı" raporuna göre, Amerikalıların yüzde 44’ü 400 dolarlık acil bir masrafı karşılayamıyor ya da ödemek için borç almak zorunda kalıyor.

Ankete katılanların yüzde 28’inin emeklilik için herhangi bir tasarrufları bulunmadığı rapora yansıdı.

Yüzde 23’ü ise aylık faturalarının tamamını ödeyemediklerini bildirdi. Raporda ekonomideki iyileşmeye rağmen özellikle düşük eğitimli kişilerin geçinmekte zorlandığını vurgulanıyor.