Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren ancak ABD’nin de kendi isteği ile üye olduğu "Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu" (GRECO), ABD ile ilgili raporunu yarın yayınladı. 

Raporda, ABD’de temsilciler meclisi ve senato üyeleri ile yargıç ve savcılar arasında yolsuzluğun engellenmesi konusunda, kurumsal, etik ve ciddi bir yasal altyapı bulunduğu vurgulanırken, bununla birlikte sistemin "çıkar çatışmasının" tamamen önüne geçebilmek için daha da güçlendirilebileceği tavsiyesinde bulunuldu.

"Temsilciler meclisi ve senato üyelerinin yasa teklifi sunma öncesi daha fazla şeffaf davranmalarının önemine" işaret edilen raporda, “yasa yapıcıların, lobicilerle birbirlerini etkilemelerini engellemek için bazı düzenlemeler getirilmesi” istendi.

Raporda, temsilciler meclisi ve senato üyelerinin görevi bıraktıktan sonra lobici olarak görev yapmaları gibi durumların yarattığı sıkıntıya dikkati çekildi ve iki kurumunun da “çıkar çatışmalarının” önüne geçebilmek için bu konuda gerekli denetleyici mekanizmaları etkili bir şekilde oluşturması tavsiye edildi.

Bağımsız yargının ABD anayasasının en önemli ilkelerinden biri olduğu vurgulanan raporda, iflas ve sulh hakimlerinin de diğer federal hakimler gibi tayin, görev sürelerinin uzatılması gibi konularda aynı yasal koruma altına alınmaları istendi.

ABD’de federal yargıçlar için hazırlanan ve uyulması istenen mesleki ahlak kurallarına, yüksek mahkeme yargıçlarının da dahil edilmesi tavsiye edildi.

Türkiye’nin de üye olduğu GRECO, bağımsız uzmanlarıyla Avrupa Konseyine üye ülkelerin yolsuzlukla mücadele standartlarının uygunluğunu denetliyor ve yayınladığı raporlarla bu konuda tavsiyelerde bulunuyor.