İlişkili Haberler

Uluslararası Af Örgütü Amnesty'nin "2016/2017 yılı Dünyada İnsan Haklarının Durumu Raporu" bugün yayımlandı.

Raporda, "2016 yılı, insan onuru ve eşitliği fikrinin, insan ailesi kavramının, ne pahasına olursa olsun gücü ele geçirmek ya da elinde tutmak isteyenlerce yayılan suçlama, korku ve günah keçisi yapmaya yönelik güçlü söylemlerin şiddetli ve amansız saldırılarına maruz kaldığına tanık oldu" denildi ve dünyanın daha karanlık, daha istikrarsız bir yer haline geldiği vurgulandı.

Toplam 159 ülkenin incelendiği Amnesty raporunda, göçmen politikalarından savaş suçlarına değin olaylar incelenerek, dünya politikacılarının "biz ve onlar" söyleminin kutuplaşmaya ve insan hakları ihlallerine neden olabilecek ciddi politik sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın söylem ve politikalarının yarattığı endişelere de geniş yer ayrılan raporda, "Siyasi düzlemde sarsıcı olaylardan belki de en öne çıkanı Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiydi" denildi

Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Trump, sık sık kadın ve yabancı düşmanlığının öne çıktığı ayrıştırıcı beyanlarda bulunduğu ve yerleşik sivil özgürlükleri geriye çekeceğine ve insan haklarına derinden zarar verecek politikalar getireceğine söz verdiği seçim kampanyasını takiben seçildi. Donald Trump'ın zehirli kampanya retoriği daha öfkeli ve daha ayrıştırıcı politikalara yönelik küresel eğilime örnek oluşturuyor. Dünyada liderler ve politikacılar, seçmenlerin gerçek ya da üretilmiş şikayetleri için suçu 'diğerinin' üzerine yıkarak, gelecekte elde etmek istedikleri gücü korku ve anlaşmazlık anlatısı üzerine kurdu."

Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki yaşananların da geniş yer aldığı raporda, "Bölgenin en çalkantılı gelişmeleri, güneydoğuda süregelen çatışmalarla, bir dizi bombalama ve silahlı saldırıyla ve Temmuz ayında yaşanan şiddetli darbe girişimiyle sarsılan Türkiye'de yaşandı" denildi.