Ankara, AİHM yargıçlığı için Avrupa Konseyi’ne üç adaydan oluşan bir liste sundu.

Ancak adaylarla mülakatları gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Komisyonu adayları yetersiz buldu ve Ankara'dan yeni bir liste istedi.

Listede yer alan adaylardan Profesör Selami Kuran'ın istifa etmesi üzerine ise AİHM'e yeni Türk yargıç seçim süreci donduruldu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Selami Kuran'in yerine yeni bir aday tayin etmesi için Ankara'ya Mart 2019'a kadar süre verdi.

Yeni adayın onay alması halinde AİHM'e yeni Türk yargıç seçiminin Nisan 2019'da yapılması öngörülüyor.