İlişkili Haberler

AKPM'nin Strasbourg'da devam eden Genel Kurul oturumlarında alınan kararda, Türkiye'deki darbe girişimi kınanmakla birlikte, OHAL'in"orantısız" biçimde uygulandığı belirtildi.

Buna gerekçe olarak OHAL süresi, uygulamanın yasama ve yargı denetimi dışında tutulması, gerçek ve tüzel şahıslar üzerindeki boyut ve etkileri ile haksız yere OHAL'den zarar görenler için zamanında şikayet mekanizması kurulmamış olması gösterildi.

Bu gözlemlerden yola çıkan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, OHAL'e son verilmesi çağrısı yaptı.