Alman İstihbarat kuruluşları Nazi geçmişini masaya yatırdı. Dört yıl süren araştırmanın sonuçlarına göre, Federal Kriminal Dairesi (BKA) çok sayıda Nasyonal Sosyalist’i çatısı altında görevlendirmiş.

Araştırmaya başkanlık yapan tarihçi Patrick Wagner, Doğu Avrupa‘da görev yapan ölüm komandoları arasında bile pek çok Nasyonal Sosyalist in bulunduğuna dikkat çekti. Wagner, 1958 yılında BKA‘nın yönetici kadrosunun hemen hepsinin Nazi geçmişine sahip olduğu, kurumun 2001 yılına kadar Sinti ve Romanlara ayrımcılık yaptığının ispat edildiğini belirtti.

Federal Haber Alma Dairesi (BND) ve Anayasayı Koruma Dairelerinin de benzer bir geçmişe sahip olduğu öne sürülüyor.

Geçen yıl da yine bir araştırma sonucunda Alman Dışişleri Bakanlığı‘nın İkinci Dünya Savaşı‘ndan sonra Nasyonel Sosyalistleri uzun süre görevlendirdiği ortaya çıkmış, konu haftalarca hem Alman hem de uluslararası kamuoyunda tartışılmıştı.