NTV

Almanya'da seçmenlerin ne kararı popülist?

DW Türkçe

Dünya

Almanya'da yapılan bir araştırma popülizmin yerleşik siyasi sistem açısından tehdit oluşturmadığını gösterdi. Popülist seçmen demokrasiden değil, demokrasinin işleyişinden şikâyetçi.

İlişkili Haberler

Almanya'da yapılan bir araştırma popülist görüşlerin bu ülkede de yaygın olduğunu ancak çoğunluk tarafından benimsenme ihtimalinin bulunmadığını gösteriyor. Bertelsmann Vakfı tarafından yaptırılan araştırmaya göre seçme hakkına haiz Almanların yüzde 30'u popülist görüşlere meylederken, bu anlayışa karşı çıkanların oranı yüzde 36,9, kısmen katılanların oranı ise yüzde 33,9 olarak belirlendi.

Almanya'daki popülistler aşırıdan ziyade ılımlı görüşleri benimsiyor ve demokratik kurumlarla Avrupa Birliği'ni reddetmeyip, işleyiş tarzını eleştiriyorlar. Vakfın araştırma uzmanı Robert Vehrkamp, "kanıtlanmış siyasi partilerin seçim kampanyasında popülist yaklaşımlara rağbet etmesinin oy kazandırmayacağını ve genel seçim öncesindeki siyasi havanın popülistlerin şahlanması için elverişli olmadığını" söyledi.

2015 yılının temmuz ayı ile 2017'nin mart ayı arasındaki dönemi kapsayan ve 'İnfratest dimap' şirketi tarafından yapılan ankette seçme hakkına haiz bin 600 kişiye siyasi görüşleri soruldu. Popülistler kategorisine soru formundaki 'çoğulculuk ve yerleşik düzen karşıtı ile halkın egemenliği yanlısı' söylemleri ilgilendiren 8 soruya da 'evet' cevabını verenler dâhil edildi.

Popülist anlayışa yatkın olanların üçte ikisinin Almanya'nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı olmadığı ortaya çıktı. Aynı kategoridekilerin yüzde 85'i demokratik siyasi sistemi benimsiyor. Bu gruptakilerin yüzde 79'u ise Avrupa Birliği'ndeki bütünleşmede ileriye gidildiği kanaatini taşıyor. Popülist kanadın yüzde 52'sinin Almanya demokrasisinin işleyişinden memnun olmadığı tespit edildi.

AfD SAĞ POPÜLİZMİN KALESİ

Robert Vehrkamp "Hayal kırıklığına uğramış demokratlardan oluşan Almanya'daki popülistlerin radikal demokrasi düşmanı oldukları ise söylenemez. ABD ve Fransa ile kıyaslandığında müesses siyasi düzene yapılan eleştirilerin çok daha ölçülü olduğu görülüyor" dedi.

Araştırmaya göre, Almanya'da popülizmin yayılmasında en çok mülteci politikası etkili oldu.

Uzmanlar popülist görüşlerle siyasi parti tercihleri arasındaki bağlantıyı da araştırdılar. Buna göre popülizme en uzak seçmen kitlesi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisini tercih ediyor. Popülist olmayan seçmenler arasında CDU'nun tercih edilme oranı yüzde 60'ı buluyor. Bu oran popülistler arasında ise yüzde 20'yi ancak buluyor. Sosyal Demokrat Partili seçmenler arasında ise her iki grubun oranı neredeyse aynı.

Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre seçmenlerinin popülist olduğu siyasi partilerin başında Almanya için Alternatif (AfD)partisi geliyor. Sağ popülistlerin yüzde 60'ı AfD'yi tercih ediyor.

EĞİTİM VE GELİR DÜZEYİNİN ETKİSİ

Araştırmaya göre, gelir ve eğitim düzeyi düşük kişiler popülist görüşlere daha fazla yakınlık duyuyor. Araştırmada, ortaokuldan daha düşük eğitim seviyesine sahip olup, aylık net geliri 1.500 euronun altında olan seçmenlerin yüzde 38 ile 42'sinin populist görüşleri savunduğu ortaya çıktı. Lise diploması veya daha yüksek düzeyde eğitime sahip olup 3 bin 500 euronun üzerinde gelire sahip olanların ise sadece yüzde 20'sinin popülizm sempatizanı olduğu belirlendi.

ETİKETLER