AB üyesi 28 ülkenin çalışma bakanları AB Konseyi toplantısı için Brüksel'de buluştu.

AB Konseyi, toplantıda, üye ülke bakanlarının çalışma alanında çeşitli düzenlemelere ilişkin Avrupa Parlamentosu'yla yapılacak müzakerelerde ortak pozisyon belirlendiklerini açıkladı.

Buna göre, AB üyesi ülkelerde çalışan ve işverenlerin sınır ötesi işçi hareketliliklerinin ortaya çıkardığı sorunları çözmek üzere "Avrupa Çalışma Ajansı" kurulacak.

Bu yeni kurum, işçilerin serbest dolaşımı, işçilerin başka ülkelere gönderilmesi ve sosyal güvenlik gibi alanlarda AB mevzuatı uygulanmasını destekleyecek.Avrupa Çalışma Ajansı, sınır ötesi hareketlilik durumlarında çalışanlar, işverenler ve ülke makamları için ilgili hak ve yükümlülükler hakkında bilgiye erişim imkanı sağlayacak.

Bu alanlarda üye ülkeler arasında koordinasyonu destekleyecek, denetimlerin uyumlu ve ortak gerçekleştirilmesine katkı verecek.

Sınır ötesi çalışanların yaşadıkları anlaşmazlıkları çözmek için yetkili merciler arasında aracılık yapacak kurum, kaçak çalışanların belirlenmesine yönelik üye ülkeler arası iş birliğine de destek verecek.

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, Avrupa Çalışma Ajansı kurulması konusunda müzakereler gerçekleştirecek. Yapılacak görüşmelerde bir uzlaşma sağlanması halinde kurum faaliyete geçecek.