Avrupa Konseyi 2013 ve 2014 yıllarına ait Avrupa ülkelerindeki cezaevi raporunu yayımladı.

Avrupa Konseyi'nin cezaevi istatistiklerine göre 2013'te Türkiye'de 407 kişi firar etti. Türkiye cezaevlerine baktığımızda yüzde 95.9 doluluk oranıyla Avrupa ortalaması olan yüzde 94'ün üzerinde yer aldığı görülüyor.

Rapora göre en fazla mahkum ya da tutuklu 671 bin kişi ile Rusya'da bulunuyor. Rusya'yı 151 bin kişi ile Türkiye izliyor.

Türkiye cezaevindekilerin yüzde 96.4'ünü erkekler oluşturuyor. Cezaevleri kapasitelerinin çok üstünde dolu olan Avrupa ülkelerinin başında yüzde 142 ile Macaristan geliyor.

Macaristan'ı yüzde 129 ile Belçika, yüzde 121.4 ile Yunanistan, yüzde 119. 9 ile İtalya, yüzde 118.5 ile İspanya ve yüzde 114. 5 ile Fransa takip ediyor.

2013 yılındaki cezaevlerinden firar rakamlarına bakıldığında ise Türkiye 407 kişi ile ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi Fransa 69, İsviçre 26 ve Ukrayna 24 kişi ile takip ediyor.

İstatistiklere göre tutuklu ve mahkumların yüzde 16.5'i uyuşturucu, yüzde 14'ü hırsızlık, yüzde 13.1'i şiddet kullanarak hırsızlık, yüzde 12.3'ü cinayet ve yüzde 6.8'i yaralama suçlarından cezaevinde bulunuyor.

Avrupa'da tutuklu ve mahkumların ortalama yaşı 34, en sık görülen ceza süresi ise 1 ile 3 yıl arasında değişiyor. Cezaevlerinde her 10 bin mahkumdan 23'ü yaşamını yitiriyor, yine her 10 bin mahkumdan 5'i intihar ediyor.

Avrupa genelinde cezaevlerinde mahkum başına günlük ortalama harcama tutarı 99 euro. Türkiye'de ise bu rakam ortalamanın oldukça altında kalarak 18.82 euro oluyor.