Avrupa Birliği'nin Anayasa Mahkemesi hakkındaki kapatma kararına başta Venedik Komisyonu olmak üzere Avrupa Konseyi organlarını adres göstererek tepki göstermesine rağmen, Avrupa Konseyi konu hakkında sessiz kalmayı yeğliyordu. Avrupa Konseyi'nin genel sekreteri Thorbjorn Jagland bu sessizliğini ntvmsnbc için bozdu, ancak siyasi tepki vermek yerine topu AİHM'ye attı.

DTP hakkındaki kapatma kararını nasıl yorumluyorsunuz?
Anladığım kadarıyla DTP kapatma kararını, Strasbourg'a AİHM gündemine taşıyacak. Haliyle ben de AİHM'den çıkacak kararı bekleyeceğim. Ancak, siyasi partilerin değil, şiddetin arkasındaki insanların, bireylerin cezalandırılması konusunda Türk hükümetiyle hemfikirim. Türk hükümetinin Türkiye'deki Kürt nüfusuyla diyaloğu yoğunlaştırma çabasını da takdirle karşılıyorum.

Avrupa Konseyi'nin parti kapatma konusudna kriterleri mevcut. Türkiye'de geçmişte de birçok siyasi parti yasaklanmıştı. Tüm bu geçmişi dikkate aldığınızda bu yeni kapatma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu alanda kimi kriterlerimizin olduğu konusunda haklısınız. Dahası Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne sahibiz. Yani burada Strasbourg'da AİHM'den çıkacak kararı beklemeliyim. Dolayısıyla şimdilik fazla bir şey söyleyemem. Türk hükümetinin de söylediği gibi, şiddetin arkasındaki kişilerin mahkemeler önüne çıkartılıp cezalandırılmasını savunuyorum, siyasi partilerin değil. Fakat DTP konusunda fazla detaya giremem. Eğer dava Strasbourg'a gelirse, bu AİHM'nin yapacağı iştir.

Anayasa Mahkemesi DTP ile terör örgütü PKK arasında bağ bulunduğunu söylüyor. Buna ne diyorsunuz?
Bu konuda bir şey söyleyemem çünkü bilmiyorum, ayrıntıya sahip değilim. Bu konu benim değil, eğer gündemine gelirse muhtemelen AİHM'nin incelemesi gereken bir konudur. Benim de haliyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle uyumlu davranmam, AİHM kararlarına bakmam ve Avrupa Konseyi üyesi devletlerde olanlar hakkında şahsi görüş belirtmemem gerekiyor.

DTP'nin davayı AİHM gündemine taşıdığını ve AİHM'nin de kapatma kararını sözleşmeye aykırı bulduğunu farzedelim. Bu durumun Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkilerine yansıması ne olabilir?
Henüz ortada olmayan bir AİHM kararı hakkında yorumda bulunamam. Buna karşılık, elbette AİHM kararlarının denetimi konusunda özel mekanizmalarımız mevcut. Fakat yine de olmayan bir mahkeme hükmünü yorumlayamam.