Avrupa'dan Ankara'ya 2015 randevusu

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkiye'yle ilgili "siyasi denetim sürecini" tamamen kapatma kararını 2014 ve 2015 yılında yapılacak seçimlerin sonrasına ertelemek istiyor.

Haberler 22.03.2013 - 13:26

Avrupa'dan Ankara'ya 2015 randevusu

AKPM Denetim Komisyonu tarafından konu hakkında hazırlanan karar tasarısında, Türkiye'nin "olağanüstü hassas bir siyasi değişim ve jeopolitik ortamda olduğu, değişim sürecinin devam ettiği ancak tamamlanmadığı" not edildi.

Söz konusu sürecin Türkiye'yi "yeni bir Anayasa ve yeni bir siyasal sistem tanımlamasına" götürebileceğinin hatırlatıldığı taslak metinde, Türkiye'nin siyasi denetim sonrası diyalog sürecinin kapatılması veya devamına ilişkin kararın 2014 ve 2015 yıllarında yapılacak yerel, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler sonrasında alınması istendi.

Türkiye demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti konularında Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 1996 yılında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin siyasi denetim sürecine dahil edilmiş, 2004 yılında bu süreçten çıkarılıp yükümlülüklerini "kısmen" yerine getiren ülkeler için öngörülmüş "denetim sonrası diyalog sürecine" dahil edilmişti.

SAVUNMA HAKKI KAYGISI
AKPM'nin Türkiye raportörlüğünü yürüten Fransız senatör Josette Durieu tarafından hazırlanan taslak kararda Türkiye'de son yıllarda gerçekleştirilen birçok reform memnuniyetle karşılanmakla birlilkte, özellikle ifade özgürlüğü alanında Türk Ceza ve Terörle Mücadele Kanunları'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadıyla uyumlu hale getirilmesi isteniyor.

Laiklik ilkesi, LGBT hakları, sendikal haklar ve Ergenekon, Balyoz ve KCK davalarında savunma hakları gibi konularda kaygılar dile getiriliyor.

'ULUSAL AZINLIKLAR'
Taslak metinde Kürt sorununa "ulusal azınlıklar" başlığı altında yer veriliyor. Türk hükümetinin başlattığı "barış süreci"nin herkes tarafından desteklenmesi isteniyor. Ancak, "aralarında seçilmiş vekiller ve gazetecilerin de bulunduğu binlerce Kürdün terör suçlamasıyla hapiste olmasının Kürt sorununun çözümü önünde engel oluşturduğu" savunuluyor. PKK terörü de kınanıyor.

OYLAMA NİSAN'DA
Karar tasarısı AKPM'nin Nisan ayı sonunda Strasbourg'da düzenlenecek genel kurul oturumlarında oylanacak. AKPM'nin siyasi denetim sürecinden çıkmak bir ülkenin Avrupa standartlarında demokrasi haline geldiğinin göstergesi sayılıyor.

Bu süreçte AB'nin "Kopenhag Siyasi Kriterleri" adını verdiği, ancak Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi tarafından yaratılmış kriterlere uyum ölçülüyor.

Ankara'nın 2004 yılında AB ile katılım müzakerelerine başlaması büyük ölçüde AKPM'deki siyasi denetim sürecinden kısmen çıkarılmasıyla mümkün olabilmişti.

Sayfa Yükleniyor...