ABD merkezli PEW kuruluşu tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, AB ülkeleri vatandaşlarının kurum olarak AB'ye olan güvenlerinin son bir yılda 15 puan birden gerilediğini açığa vurdu. AB'nin imajı özellikle "Club Med" olarak anılan Güney Avrupa ülkelerinde çöküşte.

ABD merkezli PEW'i araştırmasına göre, 2012 yılında yüzde 60 olan AB'ye destek oranı 2013 yılında yüzde 45'e geriledi. AB'ye desteğin en fazla gerilediği ülke Fransa. Bu ülkede 2012 yılında yüzde 60 olan destek şu anda yüzde 41 düzeyinde. Fransızların yüzde 77'si AB'nin ekonomik entegrasyonunun "Fransa için kötü bir şey" olduğunu da düşünüyor.

Aynı dönemde İspanya'daki destek 14 puan, Almanya'daki destek ise 8 puan birden geriledi. Araştırma şu anda İspanya'da AB'ye desteğin yüzde 46, Almanya'da ise yüzde 60 olduğunu gösteriyor.

AB'ye desteğin en düşük olduğu ülkeler Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti. Yunanistan'da 2012 yılında yüzde 37 olarak kaydedilen destek oranı 2013'ta yüzde 33'e geriledi. Çek Cumhuriyeti'ndeki destek oranı ise yüzde 38.

SİYASİLERE GÜVEN YOK
Araştırma, ekonomik kriz nedeniyle AB vatandaşlarının siyasi liderlere olan güveninin erozyona uğradığını da gösteriyor. Almanya dışındaki AB ülkelerinde siyasi liderlere olan güven 2013 yılında yüzde 50'nin altında. En düşük oranlar Çek Cumhuriyeti (yüzde 20), Yunansitan (yüzde 22), İtalya (yüzde 25), Polonya (yüzde 26) ve İspanya'da (yüzde 27) gözlemleniyor.

Araştırmaya göre, AB'nin güney kanadının vatandaşları ekonominin durumu konusunda olağanüstü kaygılı. Yunanistan'da nüfusun sadece yüzde 1'i ekonomik koşulların iyi olduğunu düşünüyor. Bu oran İtalya'da yüzde 3, İspanya'da yüzde 4, Fransa'da ise yüzde 9'u geçmiyor.

ALMANLARIN YÜZDE 75 MEMNUN
AB vatandaşlarının çoğunluğu gelecek konusunda da karamsar. Sadece Fransızların yüzde 11'i, Yunanlıların ve Polonyalıların yüzde 14'ü, Çeklerin ise yüzde 15'i gelecek bir yıl içinde ekonominin düzeleceğine inanıyor. Buna karşılık Almanların yüzde 75'i ülkelerinin ekonomik durumundan memnun olduğunu söylüyor.

ALMANYA'NIN İMAJI ZEDELENDİ
Araştırma, AB vatandaşlarının birbirlerini nasıl gördükleri ve önyargılar konusunda da ipuçları veriyor. Ekonomik krizin yönetimine bağlı olarak Almanların imajı geçmişe oranla zedelenmiş olsa da Yunanistan dışındaki AB ülkelerinin hemen hepsinde Almanlar "en güvenilir insanlar" olarak görülüyor. Kendilerini "en güvenilir" olarak gören tek millet Yunanlılar. Buna paralel olarak, Güney ve Orta Avrupa vatandaşlarının çoğunluğu Almanları aynı zamanda "en kibirli" ve "en az şefkatli" millet olarak görüyor.