Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, AB İlerleme Raporu'nun açıklanmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye'nin raporla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Bağış, "İlerleme raporlarının objektif bir Türkiye fotoğrafının çekilmesine olanak verdiğine inandık, inanmak istedik. Bu düşünceyle bakanlığımız diğer bakanlıklarla koordineli bir şekilde komisyonu bilgilendirdik... Ne yazık ki bu çabalarımıza rağmen bu yılki AB İlerleme Raporu'nun özellikle siyasi kriterlere ilişkin bölümünü büyük bir hayal kırıklığıyla karşıladığımızı belirtmek durumundayız" dedi.

Avrupa Birliği tarafından Türkiye için hazırlanan İlerleme Raporu'nda, Birlik müktesebatına uyum konusunda bazı başlıklarda

bazı ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğin siyasi kriterlerini karşılamak için yeterli mesafe katedemediğine dikkat çekildi.

Raporda, Türkiye'nin yeni anayasanın hazırlanma sürecinde yakalanan katılımcı ortamın demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanında iyi bir örnek oluşturmasına rağmen, "Türkiye'nin siyasi kriterleri tümüyle karşılamak için belirgin mesafe katedememesine ilişkin endişeler büyüyor" denildi.