Fransa Senatosu’nda ‘Ermeni soykırımı’ iddiasını inkar edenlerin cezalandırılmasını öngören yasa teklifi bugün ele alınıyor.

İlişkili Haberler


İstanbul kökenli Senatör Esther Benbassa, kritik oylama öncesinde NTV'nin sorularını yanıtladı.

Kayhan Karaca: Son durum nedir, buradaki son havayı biraz anlatabilir misiniz?

Esther Benbassa: Çok az senatör var. Pazartesi günü hiçbir konuşma yapılmaz Senato'da. Çok insan olmasın diye pazartesi gününe konuldu. Ben bu kanuna karşıyım, soykırımın olduğunu söylüyorum tanınması için çok savaştım 2000 senelerinde fakat bugünkü kanun soykırımın tanınması değil başka bir kanun. Bu kanunlar oy almak içindir başka birkaç kanun daha geçti geçen hafta bunlar oy almak içindir. Sağ ve sol nereden oy alabilirlerse ellerinden geleni yapıyorlar ve bu kanun 500 bin Ermeni’nin oyunu getirecek.

Kayhan Karaca: Bu yasa teklifi geçse Sayın Sarkozy’e veya Sosyalist Parti'ye çok oy kazandıracak bir potansiyele sahip mi?

Esther Benbassa: 500 bin, 500 bindir. Benim seçildiğim Paris’e yakın bir yerde mesela Alforville denen bir şehir var. Bu şehirde binlerce Ermeni oturuyor. Seçimde bu Ermeniler mebus seçimlerinde oy vermeyecekler. Bu iki seçime de yatırım. Bu kanun geçen sene geçmedi ama politikacılar söz verdiler Ermenilere ve geçmesi lazım. Ben soykırımı tanımama rağmen kendim Yahudiyim ve aynı zamanda senelerdir azınlık üstüne çalışıyorum ben böyle kanunlara karşıyım. Bu kanunların burada değil, Türkiye'de yapılması lazımdı. Burada geçmesi bence problem. Fransa’daki Ermenilerle Türkiye'deki Ermeniler arasında önemli bir görüş farkı var. Fransa’da Bernard Lewis 1990 senelerinde soykırımı inkar ettiği zaman Ermeniler ona dava açtılar ve tarihçi Lewis kaybetti.

'KANUNA KARŞI OLANLAR GELMEYECEK'
Kayhan Karaca: Burada Ankara’dan gelen uyarılar ne kadar etkili oluyor, nasıl değerlendiriliyor?

Esther Benbassa: Biraz tehdit olarak görünüyor. Fransa Türkiye Arkadaşlık Derneği bu oya karşıydı. Taşradan gelen senatörler pazartesi gelmez, salı günü gelirler ve üstelik bu kanuna karşı olanlar gelmeyecek.

Kayhan Karaca: 18 Ocak’ta Anayasa Komisyonu 'bu anayasa teklifi Fransız anayasasına aykırıdır' diye bir önerge oyladı bu önerge hiçbir etki yapmadı mı?

Esther Benbassa: Bizim komisyonumuz yaptı; biz geçen seneki Mayıs ayındaki kararı verdik yine. Fakat komisyonlar kapalı ve açıkça oy verecekleri zaman aynı şeyi söylemeyecekler.

'SOYKIRIMA KARŞI OLMAK BİR ENDÜSTRİ'
Kayhan Karaca: Bu yasa teklifi yasalaştıktan sonra anayasa konseyine gitmesi söz konusu deniyor.

Esther Benbassa: O zaman seçimler geçecek, herkes unutacak bu kanunu. Soykırımın tanınması üzerine 2001'de yapılan kanun da düşebilir aynı zamanda. Bence bu kanunun birçok problemi var. İlki Türkiye'deki Ermenilerle Fransa’daki Ermenileri ayıracak. İkincisi Türkiye'nin ortak pazara girmesini de engelleyecek 'Barbar Türk' filan gibi. Üçüncüsü Türkiye'de var böyle entelektüeller Ermenilerle konuşuyor diyaloga girdiler hükümet karşıysa bile bir açılım var. Ben soykırım kelimesini kullandım kimse çıkarmadı gazetelerde. Fakat aynı zamanda Türkiye'de görüyorum ki, bu soykırıma karşı olmak bir endüstri oldu ve Fransa’da da Ermeniler Türklere karşılar. Türkiye'deki Ermeniler ne yapacak onlar da ikisinin arasında kalacak ve bu problem daha da devam edecek. Ondan sonra Fransa’da her gruba bir şey veriliyor. Seçimler için o zaman her grup kendi vicdanından bahsediyor. Ben çok acı çektim benim hakkım var.