BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Çin, Hindistan'in Cammu Keşmir adımının BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesini istedi.
Pakistan da BM Güvenlik Konseyi'ne konunun ele alınması için 3 mektup gönderdi.

BM'nin 15 üyeli Güvenlik Konseyi iki ülkenin talebi üzerine bugün toplanacak. Ancak bir karar çıkması beklenmiyor.

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın ilgili maddesini iptal ederek bölgenin özel statüsünü ortadan kaldırmıştı.

Bu düzenlemeye göre Cammu Keşmir kendi kanunları yerine Hindistan yasalarına tabi olacak.

Kararı kınayan Pakistan yönetimi ise, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almıştı.