İlişkili Haberler

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Türkiye ile AB arasında pazarlıkları süren sığınmacı planına ilişkin çekincelerini dile getirdi.

Yetkili, özellikle olası Yunanistan'dan Türkiye'ye 'kitlesel ve keyfi geri göndermelerle' ilgili kaygıları olduğunu belirtti. Cenevre'de açıklama yapan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, sığınmacıların bu şekilde Türkiye'ye geri gönderilmesinin 'yasadışı' olacağını ifade etti. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Avrupa Direktörü Vincent Cochete de kısa bir süre önce Yunanistan'daki sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesi planının uluslararası hükümlere aykırı olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Cochete, Afgan ve Iraklıların iltica başvurularının Türkiye'de dikkate alınmadığını belirterek, Türkiye'de hukuki güvence altında olmayan kişilerin Türkiye’ye geri gönderilmesinin devletler hukuku bakımından sorunlar doğurabileceğine dikkat çekmişti.

Yetkili, kısa bir süre içinde söz konusu iltica başvurularının Türkiye'de kabul edilip, işleme alınacağına dair güvence verileceğini umduğunu belirtmişti. Cochetel, sığınmacıların Avrupa'ya gelebilmek için alternatif rotalar arayabileceği uyarısında da bulunmuştu. 

7 Mart'ta Brüksel'de düzenlenen AB-Türkiye Zirvesi'nde Türkiye yeni bir öneri paketi kapsamında Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların tümümün geri alınabileceğini açıklamıştı. Türkiye bunun karşılığında vize muafiyeti, AB tam üyelik müzakerelerinde canlanma ve ek mali fon talep etmişti.