Komünizm dönemi istihbarat servisinde çalışmış ajanların dosyalarını araştıran Bulgaristan Devlet Araştırma Komisyonu’nun oluşturduğu liste, ülkede tartışma yarattı. Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'nin 1989'da Bulgaristan'dan Türkiye'ye yaşanan zorunlu göçün hemen ardından istihbarat servisine ajan olarak girdiği ortaya çıktı.

Kayıtlara göre Mustafa Aliş Haci, ülkedeki rejim değişikliğinden sonra 1992'de ajanlık görevinden ayrıldı. Haci’nin yanısıra komünizm dönemi başmüftüsü Nedim Gencev ile Yüksek İslam Şurası’nın bazı üyeleri de ajan olarak çalıştığı ortaya çıktı.

SADECE MÜSLÜMAN DİN ADAMLARI YOK
Bulgaristan Ortodoks ve Katolik kiliselerinin bazı piskoposları da ajan listesinde yer alıyor. Geçen yıl da Komünist rejim için ajanlık yapan bürokratları araştıran komisyon, bu diplomatların listesini yayınlamıştı. Aralarında Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Krasimir Tuleçki’nin de bulunduğu 191 diplomatın komünist dönemde ajanlık yaptığı anlaşılmıştı.