Chavez, ''gelişmiş ülkelerin, cani bir kalkınma modelini sürdürmek için sorumsuz bir şekilde ekolojik düzene zarar verdiğini, dünya nüfusunun çok büyük bir kısmının da bunun korkunç sonuçlarına katlanmak durumunda kaldığını'' söyledi.

''Kapitalizmin neden olduğu ekolojik dengesizliğin endişe verici atmosferik fenomenlerin temel sebebi olduğunu'' ifade eden Chavez, ''Güçlü ekonomiler yıkıcı bir yaşam tarzında ısrar ediyor, daha sonra da herhangi bir sorumluluk almayı reddediyorlar'' dedi.

Venezuela'da son günlerde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymaları ve sellerde en az 32 kişi yaşamını yitirmiş, on binlerce kişi de evlerini terk etmek durumunda kalmıştı.

Kolombiya'da da 170 kişi yaşamını yitirmiş ve 1,5 milyon kişi evsiz kalmıştı.