Çin, tek çocuk politikasını esnetiyor. Ulusal halk kongresi daimi komitesinden ikinci çocuğa onay çıktı.

Buna göre eşlerden birinin tek çocuk olması halinde ailenin ikinci çocuk sahibi olmasına izin verilecek. Eski uygulamada ancak eşlerden ikisinin de tek çocuk olması halinde ikinci çocuğa izin veriliyordu.

Halk kongresinden çıkan onayla tek çocuk politikasının gevşetilmesi için gerekli yasal düzenlemeler sağlanmış oldu. Tek çocuk politikası, özellikle şehirlerde sert bir şekilde uygulanıyordu ve yasağa uymayan aileler gelir durumlarına göre para cezasına çarptırılıyordu.

Çin, tek çocuk politikasını hızla artan nüfusuyla başedebilmek için 1979'da uygulamaya koymuştu. Ancak Çinli yetkililer, giderek daha fazla tepki çeken bu politika nedeniyle ülke nüfusunun yaşlanmasından endişe ediyor. Nüfus yaşlanırken çalışanların sayısının giderek azalacağına buna karşın emeklilerin ekonomiye yük olmaya başlacağına dikkat çekiliyor.

2050 yıllında ülke nüfusunun dörtte birinin 65 yaşın üzerinde olacağı tahmin ediliyor.