Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini ile birlikte kaleme aldığı makalede, Avrupa Birliği'nin Türkiye tarafından sürdürülmekte olan AB müktesabatına uyum çalışmalarına destek vermesi gerektiğini belirtti.

İtalyan gazetesi La Repubblica'da bügün "Avrupa Birliği Türkiye'ye kapıları kapatmamalıdır" başlığıyla yayımlanan makalede, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği hedeflediğine de işaret edildi.

Davutoğlu ve Frattini, AB üyesi kimi ülkelerin Türkiye'nin tam üyeliğine çok sıcak bakmamasını da eleştirerek, "Avrupa kültürü ve hukukunu benimsemediği yönündeki gerçek dışı iddiaların arkasına sığınmak suretiyle Türkiye'nin katılım sürecine karşı çıkılamaz. Bu, Avrupa'nın imarında kaydedilen başarının temel unsurlarından biri olan, farklı kültürleri paylaşılan değerler çerçevesinde uyumlu hale getirebilmek ve harmanlayabilmekteki eşsiz kapasitesini inkar anlamına gelir" değerlendirmesini yaptılar.

Müzakere sürecinin dinamizmini yitirmemesinin önemine işaret eden Davutoğlu ve Frattini, "Bazı üye ülkeler tarafından ortaya atılan ve teknik müzakereler ile ilgisi bulunmayan siyasi içerikli engellemeler yüzünden, müzakere sürecinde arzu edilen süratte ilerleme kaydedilememektedir. Müzakere sürecinin dinamizmini kaybetmemesi, tüm tarafların ortak sorumluluğudur. Türkiye, AB müktesebatına tam uyum konusunda üzerine düşenleri yerine getirmeli, AB ise bu süreçte Türkiye'yi destekleyici bir rol oynamalıdır" uyarısında bulundular. Makalede, Türk ekonomisindeki dikkat çekici gelişmeler ise şu cümlelerle özetlendi:

"Genç ve dinamik yapısı ile Türkiye, AB ailesinin bir ferdi haline gelme hedefine uygun olarak hızlı bir şekilde gelişmektedir. 2000'li yılların ilk yarısında ağır bir ekonomik krizden çıkmaya çalışan bir ülke olan Türkiye, bugün Avrupa'nın en dinamik ekonomisi haline gelmiştir. Türk ekonomisi, 2010 yılının ikinci çeyreğinde %10 oranında büyüme kaydetmiştir. Büyük ekonomik potansiyeli ile Türkiye'nin üyeliği, AB'nin ekonomik dinamizmi ve rekabet gücünü artıracaktır. Ekonomisini güçlendirmesinin yanı sıra Türkiye, başta Anayasa reformu olmak üzere gerekli mevzuat değişiklikleriyle AB norm ve standartlarına kararlı bir şekilde yaklaşmakta büyük başarı göstermektedir."

TÜRKİYE ÜYE OLURSA AB KÜRESEL BİR AKTÖR OLUR
Türkiye'nin üyeliğiyle AB'nin güçlü bir küresel aktöre dönüşeceğine işaret edilen makalede, "Aynı anda bir Avrupa, Akdeniz, Balkan ve Ortadoğu ülkesi kimliği taşıyan Türkiye, tüm komşularıyla ilişkilerini en iyi şekilde geliştirmek ve barış, istikrar ve refahı güçlendirmek için aktif, çok boyutlu ve sonuç odaklı bir dış politika yürütmektedir. Türk dış politikasının vizyon, değer, amaç ve araçlarının AB'ninkilerle de örtüştüğü ortadadır. Beşinci genişleme dalgasında da görüldüğü üzere, AB'ye katılım süreci aday ülkelerde reformları teşvik edici bir rol oynamakta, önemli bir motivasyon kaynağı oluşturmaktadır. Bunun yanısıra, Ankara'nın tam üyeliği, AB'nin küresel aktör olarak, enerji dahil olmak üzere birçok alanda güvenliği teşvik edici bir kurum profilini de güçlendirecektir" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİ TARİHİ BİR FIRSAT
Davutoğlu ve Frattini, birlikte kaleme aldıkları makalede, "Türkiye'nin AB'ye katılımı, hem Türkiye açısından hem de AB açısından tarihi ve kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Bu stratejik fırsatın bilincinde olan İtalya, Brüksel'e yönelik yolculuğunda daima Türkiye'nin yanında yer almakta, katılım müzakerelerinin ileriye taşınması için her platformda çaba sarf etmekte, Kıbrıs Türk toplumunun tabi olduğu tecride son verebilmek amacıyla yeni yollar aramakta, Türkiye'yi ve bilhassa halkını Avrupa'ya yaklaştırmada temel unsur olan vize muafiyetine gidecek olan süreci başlatmak için çalışmaktadır" görüşüne yer verildi.

Roma'da Bugün Türk-İtalyan Diyalog Forumu'nun yedincisinin düzenlendiğine de işaret edilen makalede, "Türkiye, İtalya'nın bu değerli desteğinden güç almakta ve takdirle karşılamaktadır. Türkiye'nin AB üyeliği hedefine verilen İtalyan desteğinin temsil ettiği eşsiz kardeşlik ilişkisi, ülkelerimizin tüm alanlardaki stratejik ortaklığını beslemektedir. Her konuda tesis etmeyi başardığımız yoğun diyalogdan güç alan bugünkü Forum, ortak değerleri paylaşan medeniyetlere ait geleneklerin buluştuğu bir zemindir" ibaresi de yer aldı.

La Repubblica'da bugün İtalyanca olarak yayımlanan makale, eşzamanlı olarak Türkiye'de Zaman ve Today Zaman gazeteleri tarafından da yayımlandı.