Merkezi Stokholm’de bulunan Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü Sipri’nin yaptığı yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, 2006’dan 2010 yılı sonuna kadar dünyanın en çok silah ithal eden ülkesinin Hindistan olduğu belirlendi. Hindistan’ın silah alımında yüzde 21’lik bir artış kaydedildi. Hindistan’ın satın aldığı silahların yüzde82’si Rusya’dan geliyor.

Kendi silahlarını kendi üretmeye hatta ihraç etmeye başlayan Çin ise ikinci sıraya düştü. Çin ikinciliği Güney Kore ile paylaşıyor. Güney Kore bu yıl dünyada satılan silahların yüzde 6’sına sahip oldu. Güney Kore ve Çin’i yüzde 5’lik oranla Pakistan takip ediyor. Pakistan’ın silah ihracatında geçen yıla oranla yüzde 128’lik bir artış olduğu kaydediliyor.

Sipri’nin araştırmasına göre, dünyada en çok silah satan ülke yine ABD oldu. ABD’nin silah ihracatından aldığı pay yüzde 30. Ancak 27 üye ülkenin silah ihracatı bir araya geldiğinde AB yüzde 34’lük oranla ABD’yi geçiyor.

AB ülkeleri arasında en çok silah ihraç eden ülke ise yine Almanya oldu. Almanya’nın silah ihracında son beş yıl içerisinde yüzde 96’lık bir artış kaydedilmiş olması dikkat çekici. Almanya’nın en çok silah sattığı ülke ise Yunanistan. Yunanistan’dan sonra Güney Afrika ve Türkiye geliyor.

Fransa’nın silah ticaretindeki artış ise sadece yüzde 10. Fransa’yı İngiltere takip ediyor.

Sipri’nin bugün yayınladığı araştırma sonuçları uluslararası silah ticaretinde yoğun bir rekabet yaşandığı ve bugünlerde potansiyel olarak en karlı piyasanın Ortadoğu ve Kuzey Afrika olduğu belirtiliyor. Bu ülkeler arasında Birleşik Arap Emirliği, İsrail, Mısır, Cezayir ve Libya dikkat çekiyor.