Fransız Senatosu'nun Avrupa İşleri Komisyonu tarafından "AB-Türkiye İlişkileri" hakkında hazırlanan bir raporda, olası beyanatların daha sonra "pişmanlık yaratacak sonuçlar doğurabileceği" görüşü dile getirildi.

Türk-Fransız ilişkilerinin bozulmasının "Fransa'nın çıkarına olmadığının" belirtildiği raporda, Türkiye'nin reform sürecinden saptırılmaması gerektiği vurgulandı. Senato raporunda, AB ile müzakerelerin felç olma noktasına gelmesinin Türk halkını üyelik fikrinden soğuttuğuna dikkat çekilip, bu durum "endişe verici" olarak nitelendi.

‘FRANSIZ SİYASİLER TÜRKİYE’Yİ ANLATSIN’
Raporda, Türkiye'ye AB kapılarının kapatılmaması gerektiğini anlatma görevinin Fransız siyasilere düştüğü, üyelik konusunun ise Türkiye'nin yaşayacağı değişim ölçüsünde müzakereler sonunda değerlendirilmesi gerektiği savunuldu. Raporda Ankara'ya da, Kopenhag kriterleri ve katma protokolü gerektiği gibi uygulayan bir Türkiye'yi Fransız toplumuna anlatmanın daha kolay olacağı mesajı gönderildi.

ORTAK ÇIKAR MESELESİ
Türk-Fransız ilişkilerini düzeltmek için "ortak çıkar meseleleri" üzerinde çalışılabileceğini gündeme getiren Senato komisyonu, bu çerçevede, başta tarım ve enerji sektörleri olmak üzere hammadde fiyatları üzerinde denetim ve Arap Baharı ışığında yeni bir Akdeniz politikası konularında iki ülkenin müşterek hareket edebileceği önerisini ortaya attı.

Rapor, Senato Avrupa İşleri Komisyonu'na üye 4 kişilik bir senatör heyetinin bu yıl 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Ankara, İstanbul ve Bursa'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında hazırlandı.