Sofres kamuoyu araştırma şirketinin anketine göre, seçmenlerin yüzde 34'ü, kendisini aşırı sağcı partinin fikirlerine daha yakın hissediyor.

Araştırmaya göre, babasının ardından parti liderliğine seçilen Marine Le Pen'in ''daha ılımlı söylemi'', seçmenin aşırı sağ partiye ilgisinin artmasında en önemli faktör.

Fransız seçmenin yüzde 56'sı, Marine Le Pen'in ülkenin günlük sorunlarının farkında olduğunu düşünürken, seçmenlerin yüzde 58'i Marine Le Pen'in kendi partisi dışındaki eğilimlerden de oy alabileceği görüşünü taşıyor.

Marine Le Pen'in, ülke sorunlarının çözümü için yeni fikirlere sahip olduğunu düşünen Fransızların oranı ise yüzde 40.

Seçmenlerin yüzde 46'sı da Marine Le Pen'ı ''geleneklerine bağlı, yurtsever sağ eğilimi'' temsil eden bir lider olarak görüyor.