Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında düzenlenen Binyıl Zirvesi’nde dünya liderleri, bugün Binyıl Kalkınma Hedefleri olarak bilinen sekiz hedefin 2015 yılına kadar ulaşılmasına karar vermişti.

Binyıl Kalkınma Hedefleri şu ana dek milyarlarca insanın hayatında olumlu yönde büyük değişikliklerin yaşanmasını sağladı. Ancak, aşırı yoksulluğun, hastalıkların ve çevrenin tahrip edilmesinin önüne geçilmesi için hala atılması gereken adımlar bulunuyor.

2015 yılına yaklaşırken, Birleşmiş Milletler 2015 sonrası dönem için yeni kalkınma hedeflerini belirlemek üzere küresel bir süreç başlattı. 2015 sonrası dönemin önceliklerinin nasıl ve kimler tarafından belirleneceği büyük önem taşıyor.

Bu nedenle, dünyanın dört bir yanında, hükümetler, sivil toplum, özel sektör, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla birlikte yoğun bir istişare süreci başlatıldı. Küresel etkinliklere ek olarak ulusal seviyede de istişarelerin başlatılması için 60’ı aşkın ülke belirlendi. Bu ülkelerden biri de Türkiye.

Türkiye’de, istişarelere katılımın artırılması ve temsilin yaygınlaştırılması için 2015sonrasiturkiye.org adresinde çevrimiçi bir platform oluşturuldu. Bu platform üzerinde Türkiye’deki tüm bireyler 2015 sonrası kalkınma gündeminin belirlenmesinde söz hakkı elde ediyor.