Fransa'da bu sabah yayımlanan bir kamuoyu araştırması, halkın çoğunluğunun "Fransa'nın geleneksel değerlerinin yeterince savunulmadığını" ve ülkede "İslam ve Müslümanlara gereğinden çok hak tanındığını" düşündüğünü açığa vurdu. En ürkütücü sonuç ise aşırı sağcı, İslam karşıtı ve Avrupa düşmanı Milli Cephe (FN) partisinin halkın gözünde "normalleşiyor" olması.

TNS Sofres kuruluşu tarafından aşırı sağcıların toplum üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla düzenlenen incelemeye göre, günümüz Fransa'sında halkın yüzde 72'si "Fransa'da geleneksel değerlerin yeterince savunulmadığını" düşünüyor.

İslam ve Müslümanlara "aşırı derecede" hak tanındığını düşünen Fransızların oranı yüzde 54. Bu oran sadece sağ partilerin sempatizanları dikkate alındığında yüzde 77, sadece aşırı milliyetçi sempatizanlar dikkate alındığında yüzde 94'e çıkıyor. Fransa'da "aşırı derecede yabancı göçmen yaşadığını" savunan Fransız oranı da yüzde 54. Yabancı göçmen oranına bağlantılı olarak "İnsan kendini artık Fransa'da gibi hissetmiyor" diyenlerin oranı ise yüzde 43.

YÜZDE 29 'EURO'YA KARŞI
Popülizm dalgasından payını alanlar arasında Avrupa da var. Fransızların yüzde 29'u Fransa'nın Avrupa ortak para birimi Euro'dan çıkıp Fransız Frangı'na geri dönmesini savunuyor. İdam cezasının yeniden uygulanmasını isteyen Fransız oranı ise yüzde 32.

'ARTIK TEHDİT DEĞİL'
Ülkenin aşırı milliyetçi partisi Milli Cephe'nin (FN) imajı da yukarıdaki fikirlerin toplumsal planda ilerlemesine paralel olarak düzeliyor, partinin savunduğu tezler zemin kazanıyor. İnceleme sonuçları, Fransızların yüzde 32'sinin şu an oy oranı olarak ülkenin en büyük üçüncü partisi konumundaki FN'nin savunduğu değerlerle "hemfikir" olduğunu gösteriyor. Dahası, Fransız halkının yüzde 47'si artık FN'yi "demokrasi için tehdit olarak görmediğini", yüzde 35'i ise "iktidar olabileceğini" söylüyor.

Fransızların yüzde 44'ü FN lideri Marine Le Pen'i "geleneksel değerlere bağlı vatansever bir sağın temsilcisi" olarak görüyor. Marine Le Pen'i "aşırı milliyetçi ve yabancı düşmanı bir sağın temsilcisi" olarak görenlerin oranı ise yüzde 43.