Yaklaşık 200 din adamının yayınladığı fetvada IŞİD, Taliban, Boko Haram ve diğer terörist grupların intihar saldırıları gibi eylemlerinin "İslam hukukunu ihlal ettiğini" vurguladı.

Fetvada bu terör örgütlerinin İslam anlayışının yanlış olduğunun da altı çizildi.

Müslüman olmayanların ibadethanelerine saldırmanın da en büyük günah olduğu kaydedilen fetvada İslam’ın Müslümanlara, gayrimüslimlere ve ibadethanelerine saygı duymayı zorunlu kıldığı dile getirildi.