BM, Afganistan'da rüşvet veren kişi sayısındaki azalmaya karşın rüşvetin miktarının giderek arttığını ve tahmini tutarın geçtiğimiz yıl 3.9 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Afganistan'daki BM Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından bugün yayımlanan ve Afganistan Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (HOO) ile BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan rapora göre, Afganistan'da 2009'dan bu yana kamu sektöründe yolsuzlukla mücadelede ciddi adımlar atıldı. Ancak rüşvet verenlerin sayısındaki azalmaya karşın, rüşvet miktarında yüzde 40 oranında artış olduğu belirtildi.

Afganistan'da geçtiğimiz yıl verilen rüşvetin toplam tahmini tutarını 3.9 milyar dolar olarak hesaplandığını belirten BM yetkilisi Jean Luc Lemahieure, rüşvet tutarının ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının iki katına ulaştığını söyledi.

Rüşvetle ilgili Afganistan genelinde 18 yaş üstü 6 bin 700 kişiyle yüz yüze yapılan anketten elde edilen verilerde, kamu sektöründen hizmet almak isteyen vatandaşların yarısından rüşvet talep edildiği görüldü. Bu oran özel sektörde ise yüzde 30 civarında seyrediyor.

EN BÜYÜK SORUN YOLSUZLUK VE RÜŞVET
Afgan halkı yolsuzluğu ve rüşveti ülkelerinin en ciddi sorunlardan biri olarak görüyor. Halkın yüzde 68'i işlerinin hallolması için rüşvet verilebileceğini düşünüyor.

Devlet kademesinde işe alınmak için rüşvet verilmesini olağan karşılayanların oranı da yüzde 67 civarında. Söz konusu rakam 2009 yılında yüzde 42 oranında seyrediyordu.

RÜŞVET VERENLERİN SAYISIDA ARTIŞ
BM'nin raporunda, rüşvetin özellikle eğitim sektöründe ciddi boyutlara ulaştığı, bir öğretmene rüşvet veren Afganların oranı 2009 yılında yüzde 16 iken, bu oranın 2012'de yüzde 51'e yükseldiğine işaret edildi.

Rüşvet sorunu, özellikle Afganistan'daki yönetime olan güveni zedelediği gerekçesiyle uluslararası toplumun sık sık gündeme getirdiği sorunlar arasında yer alıyor.