Obama, bu tasarının onaylanmasının uluslararası ilişkilerde ciddi sorunlar doğuracağını ifade etti. Yasa tasarısı, 11 Eylül saldırılarında Suudi yöneticilerin rolü olabileceği gerekçesiyle ABD mahkemelerinde dava açılabilmesine imkan tanıyordu.

Obama'nın iade ettiği yasa tasarısının onaylanabilmesi için şu noktada senatoda 3'te 2'lik bir destek görmesi gerekiyor. Suudi yönetimi tasarıya tepki göstermiş ve ABD'de bulunan 750 milyar dolar değerindeki varlıklarını satmakla tehdit etmişti.