Türkiye'de ikinci Ergenekon iddianamesinin dün görülen ilk duruşması ile ilgili Times'da bir makale yayımlandı.

Times, davanın darbecilikle suçlanan yetkilileri, şöhretleri ve emekli orgeneralleri bir araya getirdiğini yazarak, mahkeme salonunda gülüşmelerin yükseldiğini bildiriyor.

Times, Hurşit Tolon ve Şener Eruygur'un modern Türkiye'nin tarihinde sanık sandalyesine oturan en üst düzey askerler olduğuna dikkat çekiyor. Gazete, binlerce sayfa tutan iddianamede Türkiye'yi yıllardır meşgul eden "Derin Devlet'in" en son tezahürü olarak aralarında bu iki emekli orgeneralin de bulunduğu kalabalık sanık grubuna işaret edildiğini bildiriyor.

1996 yılında meydana gelen Susurluk Olayı'nı anımsatan Times, Türkiye'de hukukun bundan önce de "Derin Devlet" mevhumuna karşı adımlar attığını ama bugüne değin kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını yazıyor.

Gazete, bu sefer Ergenekon Davası'nda da bir yere varılamamasından endişe edenler olduğunu bildiriyor. Eruygur ve Tolon'un önce bir askeri hastaneye kaldırılıp daha sonra serbest bırakılmalarının bir süredir kafalarda soru işaretleri uyandırmış olduğunu yazan Times, buna ilaveten Şener Eruygur'un düştükten sonra "hafıza kaybı" geçrirdiği haberlerinin de şüphelere yol açtığını bildiriyor.

Gazete, davayla olası ilintili oldukları ihtimali gündemde olan iki askerin intihar etmesinin de şüpheyle karşılandığını belirtiyor. Bunlara ek olarak, Ergenekon savcı ve yargıçlarının yeni bir ekiple değiştirileceği söylentisini aktarıyor gazete.

DAVANIN ARKASINDA SİYASİ İRADE VAR
Times, buna karşılık Türkiye'de değişikliklerin görüldüğünü bildiriyor. Gazete herşeyden önce Ergenekon davasının arkasında bir siyasi iradenin bulunduğunu yazıyor. Times, eskiden bu tip davalarda "belgeleri kaybeden" Türk savcılarının aksine bu sefer savcıların da davayı sonuçlandırmaya kararlı göründüğü kanısında.

INDEPENDENT: TÜRKİYE'Yİ TANIMLAYACAK DAVA
Independent gazetesi ise bugünkü başyazılarından birini Ergenekon davasına ayırmış. Gazete, ''Türkiye'yi tanımlayacak olan dava'' diyor Ergenekon için. Haberde, Ergenekon davasının Türkiye'nin tarihinde bir kilometre taşı olabileceği yazılıyor.

Gazeteye göre 142 sanıklı hukuk sürecine alkış tutup tutmamak, Türkiye'ye ve AKP hükümetine nasıl baktığınıza bağlı. Modern bir devlet olabilmesi için darbelerle dolu askeri geçmişinden kendini kopartması şart olan bir Türkiye mi var gözünüzün önünde, yoksa laik anayasası dinci bir hükümet tarafından çiğnenecek diye endişe duyduğunuz bir Türkiye mi?

Independent, birçoklarının Ergenekon sanıklarının başarılı biçimde yargılanmasını askeri iktidarın demokratik devlet önünde boyun eğmesi olarak alkışlayacağını yazıyor. 1960'dan beri Türk ordusunun dört kez hükümet devirdiğini hatırlatan Independent, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'de generallerin yargıyı kontrol ederek toplumun her kesimine nüfuz ettiğini bildiriyor.

Ama gazete, karşı görüşte olanları da hatırlatıyor. Aralarında Batı yanlısı liberallerin de bulunduğu başkaları açısından Türkiye'de ordunun, bütün hatalarına karşın, laik anayasanın bekçisi olduğunu da anımsatıyor gazete, ve bu kesimin Ergenekon davasını, Türkiye'yi sinsice İslamlaştırmaya çalışanların, muhaliflerini tasfiye girişimi olarak gördüğünü vurguluyor.

TÜRKİYE ORDUNUN MÜDAHALESİNDEN ÇOK ÇEKTİ
Independent'ın başyazısında dile getirdiği umut, AKP'nin laik karşıtlarının sandığı gibi dini emeller beslemiyor olması. ''Çünkü bir şey kesin'' diye devam ediyor başyazı: ''Türkiye ordunun siyasete müdahele etmesinden fazlasıyla çekti. Şayet gerçek anlamıyla modern bir devlet olacaksa, ikisi arasındaki ayrımı açık ve mutlak biçimde yapmalı.''