Beta ajansındaki haberde, Joska Broz'un parti kurmak için kanunun öngördüğü 12 bin imzayı toplayarak yetkililere teslim etti.

Partisinin amacının ''eski değerler sistemini yeniden tesis etmek ve AB ile olası işbirliğini oluşturmak'' olduğunu söyleyen Broz, ''Halka saygınlığını iade etmek, gençleri okullu yapmaya, yaşlıları da kendilerine bakabilir hale getirmeye yardım etmek istiyoruz. Sırbistan'da solun güçlerini biraraya getirmek istiyoruz'' ifadesini kullandı.

Düzenlediği basın toplantısında, 2012'de öngörülen yerel ve genel seçimlere katılmayı planladıklarını da belirten Broz, ''Yugoslavya'yı yeniden kurma ihtimali'' hakkındaki bir soru üzerine, bölge sınırlarının değişmeyeceğini ancak bir zamanlar Yugoslavya'yı oluşturan ülkelerin sosyal ve ekonomik olarak biraraya gelmesinin yararlı olacağını kaydetti.

Broz, ''Bir topluluk oluşturmak zaten Avrupa Birliği tarafından uygulanan bir proje. Bölgede bir tür birliğin mevcudiyeti gerekli çünkü birbirimizden vazgeçemeyiz'' ifadesini kullandı.

Josip Broz Tito
Josip Broz Tito

Yugoslavya, Bosna-Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan ve Slovenya'dan oluşuyordu. Bir dizi kanlı savaşın sonunda, 90'lı yıllarda dağıldı. Josip Broz Tito, 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren öldüğü Mayıs 1980'e kadar Yugoslavya'yı kesintisiz yönetti. ''Tito'' takma adı, 2. Dünya Savaşı sırasında Başkomutan olarak görev dağılımı emrinde sıkça kullandığı ''Sen bunu, sen bunu...'' ifadesinin Slavca karşılığından geliyor.