Eski devlet başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla sonuçlanan isyanın ardından, Tunus’ta yaşanan yöentim krizi ara bir formülle aşılıyor. Senato, geçici devlet başkanı Fuad Mebaza'nın kararnamelerle hükümet etmesine izin veren yasayı onayladı. Parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te onaylanan kanun, mevcut 86 senatörün tamamı tarafından açık oylama ile kabul edildi.

İlişkili Haberler


Başbakan Muhammed Gannuşi, senatörlere bu kanunun kabul edilmesi çağrısında bulunurken, ''hükümetin çalışmasına imkan vermelerini'' istemiş, giderek sabrı kalmayan halktan da zaman talep etmişti.

Onaylanan kanun, devlet başkanının imzalamasından sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.