Türkiye ekümenikliği tanımak zorunda değil

Venedik Komisyonu hazırladığı raporda, Türkiye'nin Fener Rum Patrikhanesi'nin ekümenikliğini tanımak zorunda olmadığı şeklinde görüş bildirdi.

17.03.2010 - 09:43

Türkiye ekümenikliği tanımak zorunda değil

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki referans organı Venedik Komisyonu'nun hazırladığı raporda, Türkiye'nin Fener Rum Patrikhanesi'nin ekümenikliğini tanıma zorunluluğu bulunmadığı şeklinde görüş bildirdiğini açıkladı.

Açıklamada, Türk devletinin "Patrikhane'nin ekümenik sıfatını kullanma hakkını engellemediği" görüşüne yer verildiği de belirtiliyor.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin isteği üzerine Venedik Komisyonu Türkiye'de Müslüman olmayan dini azınlıkların tüzel kişilik sorunu ve Fener Rum Patrikhanesi'nin ekümenik sıfatını kullanma hakkı konularında rapor hazırladı.

Venedik Komisyonu raportörleri 8-11 Kasım tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret ederek temaslarda bulundu.

Konuya ilişkin hazırlanan rapor dün yayımlandı. Raporda, devletlerin din özgürlüğüne saygı göstermekle birlikte, bu konuda Avrupa'da tek bir modelden bahsedilemeyeceğinin altı çizildi.

Türkiye'deki dini azınlıklara tüzel kişilik sahibi olma hakkı tanınması gerektiği de belirtilen raporda, bu yönde mevzuat değişikliği yapılana kadar, mevcut mevzuatın dini özgürlüklerden tam anlamıyla yararlanabilecek şekilde yorumlanması gerektiği belirtildi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...