İlişkili Haberler

Toplantıya Türkiye adına AB ile Müzakere Heyeti Başkanı Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konseyi adına ise dönem başkanlığını yürüten Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, müteakip dönem başkanlığı adına Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ve Avrupa Komisyonu adına Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komisyonu Üyesi Johannes Hahn katıldı.

Bu fasıl, AB'nin ekonomi politikası, serbest rekabete dayanan açık piyasa ekonomisi prensibi temelinde rekabet gücünün arttırılması, inovasyonun teşviki, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, büyüme ve istihdamın arttırılması gibi ortak hedefler doğrultusunda üye ülkelerin ekonomi politikalarının uyumlaştırılmasını kapsıyor.

Parasal politika kapsamında ise fiyat istikrarının muhafazasını amaçlayan tek para politikasının uygulanması hedefleniyor. Bu çerçevede, Merkez bankalarının bağımsızlığının sağlanması, kamu sektörünün finansal kurumlara imtiyazlı erişiminin önlenmesi ve kamu sektörünün merkez bankaları tarafından finansmanının yasaklanması amaçlanıyor.

HUKUK DEVLETİ VE MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ MESAJI

Faslın ardından düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Konseyi dönem başkanı adına konuşan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Türkiye’yi temsil eden bakanlara hukuk devleti ve medya özgürlüğüne saygının önemine dikkat çektiğini söyledi. 

Görüşmelerde, Türkiye’deki insan hakları ihlalleri ve tutuklu gazetecilerin durumunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soruya Asselborn, toplantı esnasında Türk mevkidaşlarına ilettiği mesajı basının önünde okudu.

Asselborn, “Açık olmak gerekirse konferansta söylediğim şeyleri size okuyorum” diyerek şöyle devam etti: “Altını çizmek istiyorum ki, Kopenhag siyasi kriterlerine doğrudan ilişkili hukuk devleti, temel haklar gibi alanlar genişleme sürecinde temel unsurları oluşturur. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını temin etmek, insan haklarına saygı duymak temel öneme sahiptir.”

İfade özgürlüğünün temin edilmesi üzerinde de durduğunu belirten Asselborn, Türk mevkidaşlarına özellikle medya özgürlüğünün garanti altına alınmasına ilişkin ısrarlarını da paylaştığını iletti. Asselborn ayrıca yeni kurulan hükümetin ilerleme raporlarında işaret edilen eksikleri etkili bir şekilde giderilmesi için öngördüğü reformlardan da memnuniyet duyduğunu ifade etti.