Ankara, üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından hazırlanan "Avrupa'da Medya Özgürlüğünün Durumu" başlıklı rapor ve karar tasarısında, ülkedeki cezaevindeki gazeteci sayısı ve "ifade ve medya özgürlüğü önünde engel oldukları" belirtilen ve yürürlükte olan bazı yasalar nedeniyle eleştirildi.

AKPM üyesi İsveçli muhafazakar parlamenter Mats Johansson tarafından hazırlanan rapor ve karar tasarısında birçok Avrupa ülkesindeki medya özgürlüğü ihlallerine değinilmekle birlikte, en fazla eleştirilen ülkelerin Rusya, Belarus ve Türkiye oldukları görülüyor.

Karar tasarısında, Türkiye'de "siyasi görüşlerini ifade ettikleri ve dinamik bir demokraside gerekli siyasi tartışmaya katkıda bulundukları için" haklarında soruşturma açılmış, tutuklanmış veya cezaevindeki gazeteci sayısının "olağanüstü yüksek" olması AKPM açısından "şoke edici" olarak tanımlanıyor.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301'inci maddesindeki değişiklikleri yeterli bulmayan AKPM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararları temelinde bu maddenin yürürlükten kaldırılmasını talep ediyor. Taslak metinde, Ergenekon davası hakkında haber yapan birçok gazeteci hakkında TCK'nın 285 ve 288'inci maddeleri ile Terörle Mücadele Kanunu'nun 6'ıncı maddesi temelinde soruşturma başlatılması "endişe verici" olarak değerlendirilip, bu durumun "medya özgürlüğünün ciddi biçimde ihlal edildiği anlamı taşıdığı" ifade ediliyor.

Karar tasarısında, medya özgürlüğü konusunda Ankara ile işbirliğini kuvvetlendirmesi için Avrupa Konseyi'ne çağrıda da bulunuluyor.

Rapor ve beraberindeki karar tasarısı AKPM'nin Ocak ayında Strasbourg'da düzenlenecek olağan genel kurul toplantılarında oylamaya sunulacak.

Medya özgürlüğüyle ilgili benzer eleştirilerin AKPM'nin Türkiye hakkındaki siyasi denetim süreci raporu ile Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkında hazırlamakta olduğu yıllık olağan ilerleme raporunda da tekrarlanması bekleniyor. Her iki rapor da gelecek yıl ilkbahar aylarında oylanacak.