Türkler dışarıya 'daha olumlu bakıyor'

BBC'nin yaptığı araştırmaya göre Türkler bir önceki yıla kıyasla genelde dünyaya daha olumlu bir gözle bakıyor. Ankete göre ABD ve AB’ye bakışımız da olumlu olarak değişmiş.

07.03.2011 - 14:49

Türkler dışarıya 'daha olumlu bakıyor'

BBC, Globescan anket firmasıyla işbirliği içinde, 2005 yılından bu yana uluslararası alanda farklı kamuoylarının birbirlerine ne kadar sıcak, ya da soğuk baktığının nabzını tutuyor. Anketin yapıldığı 27 ülkeden biri olan Türkiye'de, ABD hakkında olumlu görüş dile getirenlerin oranı önceki yıla kıyasla 22 puan artarak yüzde 35'e ulaşmış bulunuyor. Buna karşın Türkiye kamuoyunda ABD'ye şüpheyle bakanların halen yüzde 49 ile çoğunluğu oluşturduğu görülüyor.

Türkiye kamuoyu ankete göre Kuzey Kore'ye de bir önceki yıla kıyasla artık daha olumlu bakıyor. Kuzey Kore'ye olumlu gözle bakanlar Türkiye'de 17 puan artışla yüzde 28'e ulaşmış.

İran'a olumlu yaklaşımın da 23 puan yükselerek yüzde 36'ya tırmandığı Türkiye'de, İran'ın dünyadaki nüfuzuna olumsuz bakanlar ise yüzde4 5'te seyrediyor.

İngiltere'nin dünya üzerindeki nüfuzu hakkında genelde olumlu düşünen Türklerin oranının da 23 puan yükselerek yüzde 41'e çıktığı kaydediliyor. İngiltere'ye negatif bakanların oranı ise Türkiye'de 13 puan düşerek yüzde 40'a inmiş durumda.

PAKİSTAN’A EN OLUMLU BAKAN ÜLKE TÜRKİYE
Ankette Türkiye kamuoyu Pakistan'a en olumlu bakan ülke olarak beliriyor. Anket firması, bir önceki yıla kıyasla Pakistan konusunda Türk kamuoyunun negatiften pozitife doğru gözle görülür bir kayma yaşadığını söylüyor. Türkiye'nin aynı zamanda Hindistan'a da hızla daha olumlu gözle baktığı dikkat çekiyor. Öyle ki, Türkiye'de bu ülke hakkında olumlu düşünenlerin oranı tam 34 puan artışla yüzde49'a ulaşmış.

Fransa'ya olumlu bakan Türklerin oranı - bir önceki yıla kıyasla iki kat artarak- yüzde 36'ya erişmiş durumda. Aynı şekilde Almanya da artık Türkiye'de daha olumlu gözle bakılan bir ülke.

Ankette Türk kamuoyunun genelde Avrupa Birliği'ne yaklaşımının da olumlu bir çizgiye kaydığı gözleniyor. Önceki yıla kıyasla olumlu görüş taşıyanlar 17 puan artarak yüzde46'ya çıkarken, olumsuz görüşte olanlar ise 16 puan düşerek yüzde 29'a gerilemiş.

EN OLUMSUZ BAKIŞ İSRAİL’E
Türk kamuoyunun en olumsuz görüşlere sahip olduğu ülke, yüzde77 ile İsrail. Buna karşın yüzde9'luk bir oran, İsrail hakkında olumlu düşünüyor.

Anket kapsamında Türkiye'de 1000 kişi ile görüşüldüğünü söyleyen BBC, bu kişilerin Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun ve Zonguldak'tan seçildiğini belirtti.

Genel olarak bu uluslararası anketten çıkan en çarpıcı veri ise, ekonomileri hızla büyüyen Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne dünya çapında olumlu bakanların sayısında kayda değer bir yükselişin gözlenmesi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...