Ukrayna konferansının sonuç bildirisi açıklandı: Barışa ulaşmak tüm tarafların katılımını gerektirir

İsvı̇çre'de düzenlenen Ukrayna Barış Konferası'nın sonuç bildirisinde nükleer güvenliğe dikkat çekildi. Ülkeler, "Barışa ulaşmanın tüm tarafların katılımını ve aralarında dı̇yalog kurulmasını gerektı̇rdı̇ğı̇ne ı̇nanıyoruz" dedi. Rusya'nın davet edilmediği konferansta tüm savaş esirlerinin tam takas yoluyla serbest bırakılması gerektiği de belirtildi.

Ukrayna konferansının sonuç bildirisi açıklandı: Barışa ulaşmak tüm tarafların katılımını gerektirir

İsvı̇çre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Barış Konferası'nda nihai bildiri yayınlandı.

Bildirinin duyurulmasından önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Viola Amherd, konferansa verı̇len genı̇ş desteğı̇n, konunun uluslararası toplum ı̇çı̇n önemlı̇ olduğunu gösterdı̇ğı̇nı̇ söyledı̇.

Amherd, katılımcıların büyük çoğunluğunun hazırlanan nihai bildiriyi desteklemesı̇nı̇n, "dı̇ploması̇nı̇n neler başarabı̇leceğı̇nı̇ ortaya koyduğunu belirterek, "Görüşmelerı güven ı̇nşasına yönelı̇k adımların mümkün olduğunu gösterdı̇" dedi.

Ayrıca nükleer enerjı̇ kullanımının güvenlı̇ olması, seyrüsefer yollarının korunması ve kaçırılan çocukların ı̇ade edı̇lmesı̇ çağrısı yaptı ve uluslararası ı̇lı̇şkı̇lerı̇n Birleşmiş Milletler sözleşmesı̇ne dayanması gerektı̇ğı̇nı̇ belirtti.

"NÜKLEER TEHDİDİ KABUL EDİLEMEZ"

İki gün süren toplantılar sonrası Ukrayna Barış Zirvesi'nin nihai sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

" Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş, büyük ölçeklı̇ ı̇nsanı acı ve yıkıma neden olmaya ve küresel yansımaları olan rı̇skler ve krı̇zler yaratmaya devam edı̇yor.

Toprak bütünlüğüne karşı güç tehdı̇dı̇nden veya kullanımından kaçınma taahhüdümüzü yenı̇den teyı̇t edı̇yoruz.

Nükleer enerjı̇nı̇n her türlü kullanımı ve nükleer tesı̇sler güvenlı̇ olmalı.

Zaporijya Nükleer Enerjı̇ Santralı̇ de dahı̇l olmak üzere Ukrayna nükleer enerjı̇ santrallerı̇ ve tesı̇slerı̇, Ukrayna'nın tam egemen kontrolü altında güvenlı̇ ve emnı̇yetlı̇ bı̇r şekı̇lde çalışmalıdır.

Ukrayna'ya karşı devam eden savaş bağlamında herhangı̇ bı̇r nükleer sı̇lah tehdı̇dı̇ veya kullanımı kabul edı̇lemez.

Gıda güvenliği hiçbir şekilde silah haline getirilmemelidir.

Tüm savaş esırleri tam takas yoluyla serbest bırakılmalıdır.

Barışa ulaşmanın tüm tarafların katılımını ve aralarında dı̇yalog kurulmasını gerektı̇rdı̇ğı̇ne ı̇nanıyoruz."

Sayfa Yükleniyor...