Vatikan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) cephesinde bugün önemli bir zafer kazandı. Bugüne kadar laikliği savunan kararlarıyla bilinen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İtalya'da kamuya ait okullarda haç ve Hz. İsa figürlü haç bulundurulmasının din-devlet ilişkilerinde nötralite ilkesine aykırı olduğuna dair daha önce almış olduğu kararı kendi elleriyle bozdu.

AİHM'nin 17 yargıçlı Büyük Dairesi tarafından 2'ye karşı 15 oyla alınan kararda, İtalya'da sınıflarda haç bulunmasının Hıristiyan doktrinin aşılanması anlamına gelmediği ve İtalya'nın bu uygulamayla mecburi Hıristiyanlık eğitimi hedeflemediği belirtildi. Gerekçeli kararda, "haç uygulamasının" İtalya'nın ebeveynlerin çocuklarını diledikleri dinsel ve felsefi inanca gmöre yetiştirmelerine engel olmadığı görüşüne yer verildi.

AİHM'nin 7 yargıçlı bir dairesi tarafından bu davada 3 Kasım 2009 tarihinde açıklanan ilk kararda, İtalya'daki haç uygulamasının, din ve vicdan özgürlüğü perspektifinden bakıldığında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin eğitim özgürlüğü maddesine aykırı olduğuna hükmedilmişti. İlk kararı oy birliğiyle veren dairede Türk yargıç Işıl Karakaş da yer almıştı

10 ÜLKE VATİKAN'IN YANINDA
İtalya hükümeti AİHM kararına itiraz etmiş ve Büyük Daire'de yeniden esastan incelenmesini istemişti. AİHM tarihinde ilk defa bu davada 10 devlet birden davalı ülkenin yanından müdahil oldu. Rusya, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Ermenistan, Bulgaristan, Romanya, San Marino, Litvanya, Monako ve Malta davanın Büyük Daire sürecinde İtalyan hükümetine destek verdi. Bu ülkelere ek olarak Vatikan da doğrudan veya yan kuruluşlarıyla ilk AİHM kararının değişmesi için lobi yaptı. İlk karara sadık kalınmasını savunan Avrupa'daki laik kuruluşların lobisi ise etkisiz kaldı.

Dava 2006 yılında İtalyan vatandaşı Soile Lautsi tarafından AİHM gündemine taşınmıştı.