NTV

2017 Ehliyet sınavı sonuçları açıklandı

İHA

Eğitim

2017 ehliyet sınavı 11 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Ehliyet sınavı soruları erişime açıldı. Merakla beklenen sonuçlar MEB'in resmi sitesinde duyuruldu.

2017 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’nde yer alan bilgiye göre yılda 5 kez yapılan ehliyet sınavının ilki 11 Şubat Cumartesi günü gerçekleşti.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2017 yılının diğer sınavları ise;

2017/MTSKS-2 20 Mayıs 2017 (saat 14.00)
2017/MTSKS-3 29 Temmuz 2017( saat 14.00)
2017/MTSKS-4 07 Ekim 2017 (saat 14.00)
2017/MTSKS-5 23 Aralık 2017(saat 14.00) tarihlerinde gerçekleşecek.

EHLİYET SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EHLİYET İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracak.

Kayıt şartları: 

A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen "sürücü olur" sağlık raporu almış olmak.

"Sabıka kaydının olmadığına dair" dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

EHLİYET SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adayların sınava gireceği yerler; sınav merkezi, bina ve salon bilgileri sınavdan bir hafta önce kayıtlı oldukları kurs müdürlüklerinin internet adresinden yayınlanacak.

Adaylar bu adresten T.C. kimlik numaralarını veya ad ve soyadı girerek ehliyet sınavına giriş yerlerini öğrenebilirler.

Ayrıca, adaylar kayıtlı oldukları kurs müdürlüklerinden de sınav yerlerini öğrenebilirler. Kurs müdürlüklerince adaylara sınav giriş yeri bildirim belgeleri düzenlenecek ve adaylara sınavdan önce dağıtılacak.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre ehliyet sınavının geçersiz sayıldığı durumlar şöyle:

Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi

Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

ETİKETLER