ALES giriş yerleri açıklandı mı? (ALES'te köklü değişiklik)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonbahar dönemi 19 Kasım Pazar günü yapılacak.

21.09.2017 - 10:40 | Son Güncelleme : 07.11.2017 - 15:33

ALES giriş yerleri açıklandı mı? (ALES'te köklü değişiklik)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar dönemi başvuruları 26 Eylül Salı günü başladı, 4 Ekim Çarşamba günü sona erdi. 

ALES sonbahar dönemi sınavı 19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 21 Aralık Perşembe günü duyurulacak.

Sınava giriş yerleri henüz aç.ıklanmadı. 

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda köklü değişikliklere gittiğini belirtmişti.

Buna göre ALES’te yapılan yeni düzenlemeler şu şekilde:

ALES’te test sayılarında azaltmaya gidildi

Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır.

Yeni ALES'te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapıldı

ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacak.

ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

Yeni ALES’te (a) soru sayısı azaltıldı, (b) soru başına düşen süre artırıldı, (c) bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltıldı

Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten oluşacak. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı hale
getirildi

ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar
değiştirilmemekle birlikte, ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin %50, Sözel Testinin de %50 etkili olmasına karar verilmiştir.

ALES sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkartıldı

Sayfa Yükleniyor...