Anaokulu eğitimi ile çocuklar potansiyellerinin farkına varıyor, yeteneklerini keşfediyor

Çocuklar, uzun bir eğitim yolculuğunun küçük ama en önemli adımını anaokuluna başladıklarında atıyor.  Çocuklarının bu öğrenme serüveninde yaşadıkları farklı deneyimlere eşlik eden ebeveynler, aynı zamanda çocuklarının bağımsız bir birey olma yolundaki adımlarına şahit oluyor.

Haberler 28.08.2021 - 09:33

Anaokulu eğitimi ile çocuklar potansiyellerinin farkına varıyor, yeteneklerini keşfediyor

Çocukların yeteneklerini keşfetmesini, birey olarak kendisinin farkına varmasını sağlayacak bir anaokulu eğitimi; onlara hayat boyu yararlanılacak beceri kazandırmada dönüm noktası özelliği taşıyor.

“Çocuğun kendi öğrenmelerini kurgulayabileceği ve onun önceliklerini merkeze alan eğitim programları temel esas olmalı.” diyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Okul Öncesi Koordinatörü Esra Sert, çocuğun gelişimsel özelliklerini destekleyici çalışmalarla bireysel yeteneklerinin farkına varması sağlanırken, sosyal hayatta diğer bireylere saygı duyma, onlarla iş birliği yapma, yardımlaşma ve kendisini ifade etme becerilerini geliştiren, destekleyici bir program uygulanmasının önemini vurguladı. Sert, iyi bir okul öncesi eğitimi ile öğrencilerin kazanımlarını ise şu şekilde sıraladı.

“YAPARAK VE YAŞAYARAK ÖĞRENME” İLE MUTLU BİREYLER YETİŞİR

Doğayı örnek alarak ‘’yaparak ve yaşayarak öğrenme’’ okul öncesi eğitimi ile minikler, anaokulundan itibaren yarına hazırlanır.  Okul öncesi eğitim programlarında çocuğun yeteneklerini keşfedebileceği çalışmalar yapılmalıdır. Merak duygusunu geliştiren; araştırmayı, sorgulamayı, öğrendiği bilgiyi kullanmayı teşvik eden eğitim programı kurgusu ile öğrencilerin kendi bireysel niteliklerinin farkında, öz güvenli ve mutlu bireyler olmaları amaçlanır.

OKUL ÖNCESİ YABANCI DİL EĞİTİM PROGRAMI;  DİL EDİNİM SÜRECİNİN KAPSAYICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASINI SAĞLAR

Zihinsel süreçlerin gelişimi ile dil arasında birbirini takip eden ve destekleyen bir bağ vardır. Çevremizde olup biteni kavramak, algılamak, anlatmak, düşünmek gibi eylemleri dilden bağımsız düşünemeyiz. Doğduğumuz andan itibaren farkındalığını oluşturduğumuz ve tüm zihinsel süreçlerimize aktardığımız ana dil öğrenme sürecimizi modelleyen Okul Öncesi İngilizce Dil Eğitim Programı; erken çocukluk dönemindeki öğrencilerin yüksek dil edinim potansiyellerini destekleyen aktiviteler, doğal iletişim ortamları, dilin araç olarak kullanıldığı disiplinler arası ders içerikleri, farklı bir tema ya da konu hakkında kendilerini ifade etme becerilerini geliştiren araçlara dönüştüğü projeler ve etkinlikler aracılığıyla dil edinim sürecinin tüm öğrenciler için kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasını sağlar.

EKOLOJİK EĞİTİMİ İLE ÇEVRE SORUNLARINA DUYARLILIK KAZANILIR

Ekoloji eğitimi, çocuklara doğaya karşı sorumluluk bilinci aşılarken çocukların bilgi ve becerilerini destekleyerek doğa sevgisini içselleştirmelerini sağlar. Çocuklarımız, doğada hissederek, dokunarak farklı deneyimler yaşarlar. Öğrenciler böylelikle üretmenin mutluluğunu, doğaya saygıyı, çevre sorunlarına duyarlılığı ve emeğin değerini öğrenirler.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Okul Öncesi Koordinatörü Esra Sert İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Okul Öncesi Koordinatörü Esra Sert

SANATSAL ÇALIŞMALAR İLE ÖĞRENCİLER KENDİ POTANSİYELLERİNİN FARKINA VARIR

Görsel sanatlar, drama, müzik gibi sanatsal performans alanlarında “Bireysel Farkındalık Fırsatları” sunarak öğrencilerin kendi potansiyellerinin farkına varmaları, bu yetenek ve becerilerini hayata geçirmelerine olanak sağlanır. Erken yıllardan itibaren beceri odaklı eğitim anlayışı ile tanışan çocuklar, öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilen; bilmekten öte öğrenmekten keyif alan, yaparak yaşayarak öğrenen bireyler olarak yetişir.

KODLAMA VE ROBOTİK EĞİTİMİ İLE TEKNOLOJİ ÜRETEBİLECEK BECERİLER KAZANILIR

Geleceği şekillendirmesi öngörülen kodlama diliyle anaokulundan itibaren tanışan, cihazsız kodlama çalışmaları ile kodlama dilinin temelini kazanan çocuklar, robotlar ile kodlama dünyasını keşfe çıkarlar. Yeni fikirler keşfederken dijital okuryazarlık seviyelerini geliştirir ve günümüz teknolojilerini hem bilinçli ve verimli kullanmayı öğrenir, hem de teknoloji üretebilecek becerileri kazanırlar.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Sayfa Yükleniyor...