Bakanlık, ABİDE ile 'yazılı anlatım becerileri'ni ölçüyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, eğitim araştırması ABİDE kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerine ilişkin veriler elde etmek ve eğitimde yeni politikalar oluşturmak amacıyla pilot çalışma başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.12.2017 - 12:26

Bakanlık, ABİDE ile 'yazılı anlatım becerileri'ni ölçüyor

Milli Bakanlığınca (MEB), eğitim araştırması ABİDE kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerine ilişkin veriler elde etmek ve eğitimde yeni politikalar oluşturmak amacıyla pilot çalışma başlatıldı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öğrencilerin okulda öğrendiklerini günlük yaşamlarına aktarma becerileri ile karşılaştıkları problemleri çözme kabiliyetlerini ölçmek amacıyla Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi yürütülüyor.

Proje kapsamında Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından öğrencilerin zihinsel becerilerini ölçmeye yönelik maddelerden oluşan uygulama, 81 ilden yaklaşık 38 bin öğrenciye uygulandı.

Genel Müdürlükçe, ABİDE Projesi kapsamında "Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi" adında bir çalışma daha başlatıldı.

Bu çalışmada ise Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin yazılı anlatım becerilerindeki genel durumlarının ve varsa eksiklerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

ÇALIŞMALAR BİR YIL ÖNCE BAŞLATILDI

Sınav olarak değerlendirilmeyen "ABİDE Yazılı Anlatım" çalışmasıyla, yazma becerisi alanında veri elde etmek ve eğitim sisteminin bu alandaki ihtiyacına karşılık verecek politika önerileri üretmek hedefleniyor.

Bu kapsamda, Genel Müdürlükçe, eğitimde ölçme ve değerlendirme, sınıf eğitimi, Türkçe eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı alanlarından akademisyen ve öğretmenlerle bir yıl önce konuya ilişkin çalışmalar başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde, öğrencilere cümle, paragraf ve metin düzeyinde verilecek yazma görevleri belirlendi.

Bu kapsamda, 4 Mayıs 2017'de Adana, Ankara ve İstanbul'dan seçilen ilkokul 4, ortaokul 7 ve lise 9. sınıf öğrencilerini kapsayan uygulama yapıldı.

Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin ölçülebilmesi için puanlama anahtarları oluşturuldu. Akademisyenler tarafından 300 öğretmene puanlama eğitimi verildi. Daha sonra öğretmenler tarafından öğrencilerin yazılı anlatım becerileri puanlandı.

Sayfa Yükleniyor...