'BİLGİ-Mimarlık Atölyesi' sergisi açıldı!

Sergi, Eylül ayına kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü E-3 Galerisi'nde ziyarete açık olacak.

Haberler 16.06.2010 - 09:27

'BİLGİ-Mimarlık Atölyesi' sergisi açıldı!

BİLGİ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı tarafından, Marshall'ın katkılarıyla gerçekleştirilen "2009-2010 Bahar Yarıyılı Atölye Projeleri: DÖNÜŞÜM" sergisi açıldı.

Serginin açılışında mimaride farklı bağlamlarda dönüşüm konusunun tartışıldığı bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Tansel Korkmaz'ın üstlendiği panele Ömer Albayrak, Mine Özkar ve Arzu Erdem konuşmacı olarak katıldı.

Sergi, Bahar Dönemi'nde BİLGİ-Mimarlık Programı'nda Cem Çelik/Tansel Korkmaz, Mehmet Kütükçüoğlu, Nevzat Sayın ve Murat Tabanlıoğlu atölyelerinde üretilen, üç değişik bağlamda "dönüşüm" problematiğine odaklanmış projelerden oluşuyor.

Cem Çelik/Tansel Korkmaz Atölyesi:
E-5 ve TEM karayolları arasındaki enformel doku İstanbul'un gelecekteki kentsel dönüşüm dinamiklerinin en önemli konularından biri olacak. Atölye, Anadolu yakasında Maltepe'de bir gecekondu yerleşimi olarak gelişen Başıbüyük mahallesini, hem kendi iç değişim isteği hem de çevresindeki gayrimenkul piyasası baskılarının tetiklediği kentsel dönüşüm olgusu üzerine odaklanan çalışmalar "TOKİ'ninkinden farklı bir perspektif içinden düşünebilir miyiz?", "Temel endişesi 'kent hakkı' olan bir dönüşüm mümkün mü?" gibi sorulara yanıt aradı.

Mehmet Kütükçüoğlu ve Murat Tabanlıoğlu Atölyeleri:
Bu stüdyoda Amsterdam, Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting ve Hunter Douglas firmasının desteğiyle farklı bir kentleşme kültürünün öncü paradigmasını teşkil eden Amsterdam'ın kentsel dönüşüm problematikleri masaya yatırıldı. Amsterdam'ın doğusunda Van Eesteren planı ile gelişen Lelylaan bölgesini dönüştürme çabasının bir parçası olarak oradaki transfer merkezi ve çevresinin mekânsal ve programatik dönüşüm potansiyelleri üzerine düşünüldü: "CIAM kentleşme modelinin vazgeçilmez özellikleri ve gizli kalmış potansiyellerini rezonansa sokmak mümkün mü?", "Bu rezonans yaşayan 'karşılaşma mekânları'na yol verebilir mi?" gibi sorular çalışmanın eksenini oluşturdu.

Nevzat Sayın Atölyesi:
Endüstri mirasının dönüştürülmesi problematiği, Santral Kampüsü'nde yer alan ve gelecek yıldan itibaren Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerine ev sahipliği yapacak olan kazan dairelerinin yeniden işlevlendirilmesi ve renovasyonu üzerinden tartışmaya açıldı: "Endüstri vernaküleri olarak adlandırabileceğimiz elektrik santralı binalarının yapısal ve programatik dönüşüm potansiyelleri nedir?" sorusu ise Nevzat Sayın'ın atölyesinde tartışılan konuların başında geliyordu.

Sergi, Eylül ayına kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü E-3 Galerisi'nde ziyarete açık olacak.
Sayfa Yükleniyor...