Din dersinde Atatürk de olacak

Din dersiyle ilgili yeni düzenlemede en önemli değişiklik Atatürk’le ve onun dine yaklaşımıyla ilgili yapıldı.

18.01.2011 - 08:32

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında yapılması öngörülen ve kamuoyunda uzun süredir tartışılan değişikliklerle ilgili ilk resmi adım atıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Talim Terbiye Kurulu’na başvurarak 220 sayfadan oluşan raporu sundu. Merdan Tufan Başkanlığı’nda toplanan kurul, değişikliklerin ders kitaplarına yansıtılmasını istedi. 2011-2012 eğitim yılından itibaren yeni din dersi kitaplarının okutulması kabul edildi.

Kitaplar, 30 Haziran 2011’de toplanacak Talim Terbiye Kurulu onayı ile yürürlüğe girecek.

Habertürk gazetesine göre kamuoyunda uzun zamandır tartışılan “Alevilik” konusu dışında din dersi müfredatında çok ciddi temel değişikliklerin yapıldığı görüldü. Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) Öğretim Programı’nda “İnsanoğlu fark etmese bile psikolojik ve fizyolojik açıdan sürekli değişir ve yenilenir” denilerek; gençlerin özellikle inanç ve hayat konusundaki tercihlerini özgürce yapabilmeleri için ezberci eğitimden vazgeçildiği vurgusu dikkat çekiyor.

ATATÜRK’ÜN DİNDAR YÖNÜ
Öğretim Programı din dersinin vizyonu, “21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, temel demokratik değerlerle donatılmış, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen, sosyal katılım becerilerini geliştirmiş, kendi dininden başka dinlere karşı anlayışlı, milli ve ahlaki değerleri benimseyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmek” olarak tanımlanıyor. Yeni din derslerinde “laiklik ve din” dışında da Atatürk’ün dindar yönü çok kapsamlı olarak yer bulacak.

9. sınıflara Atatürk’ün laiklik anlayışı, 10. sınıflara Atatürk’e göre dinin vazgeçilmez olduğu, 11. sınıflara Atatürk’ün Hz. Peygamber’le ilgili sözleri, Diyanet’i kurması, Türkçe meal ve tefsir yazdırması, 12. sınıfta ise neden din eğitiminin medreseler yerine okullarda verilmesini istediği ve din bilginleriyle diyalogları anlatılacak.

BUDİZM DE VAR
İslamiyet dışında, Hıristiyanlık, Yahudilik, Hinduizm, Budizm gibi dinlerde namaz, oruç, hac, dua, kurban ve sadaka kavramları da işlenecek.

Öğrencilere ayrıca Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm, Taoizm, Konfüçyanizm ve Şintoizm’in genel özellikleri ilahi dinlerle ve ahlak anlayışıyla ortaklıkları da anlatılacak.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...