Dış ticaretin yeni liderleri geliyor

Ticarette rekabetin artışı şirketlerin iç pazar kadar dış pazarlara da yönelmesini zorunlu kıldı. Dünya pazarlarına gereken ihtiyaçların ulaştırılması için çalışan kurumlar kalifiye eleman istihdamına yöneldi. Piyasanın gereksinim duyduğu uzmanları yetiştirme görevi de üniversitelerin üzerinde.

28.07.2015 - 15:40

Dış ticaretin yeni liderleri geliyor

Ticari ihtiyaçların farklılaşması ve küreselleşmenin etkisiyle dış ticaret, ekonomilerin en önemli etkenlerinden bir haline geldi. Dış ticarete yönelen şirketlerin ise faaliyetleri etkin ve verimli kullanacak uzmanlara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı gidermek isteyen üniversiteler de Dış Ticaret programlarına Meslek Yüksekokullarında yer veriyor.

Uluslararası ticaretin geldiği boyutlar ve işleyişinin karmaşıklaştığı düşünüldüğünde öğrencilere verilen teorik eğitim yeterli olmuyor, uygulamaya da ihtiyaç duyuluyor. Bu konuda da Nişantaşı Üniversitesi öne çıkıyor.

Kendilerini, vizyon sahibi ve farklılığını ortaya koyabilen öğrenciler yetiştirmeye adadıklarını belirten Nişantaşı Üniversitesi eğitimcileri, liderlik yapabilecek, değişik kültürlere uyum sağlayabilecek, strateji üretebilecek uygulamacılar yetiştirmeyi hedefliyorlar.

Dış Ticaret programında öğrencilere ekonomi, işletme, genel muhasebe ve ticari matematik gibi temel teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitim de veriliyor, proje ve stajlar teşvik ediliyor. Böylece öğrenciler mezun olmadan iş yaşamıyla tanışmış oluyorlar.

Dış ticaret eğitiminde ticaret bir bütün olarak ele alınıyor ve öğrencilere dış ticarette paket programlar, dış ticaret işlemleri, gümrükleme, mesleki yazışma, uluslararası pazarlama ve lojistik mevzuatı eksenli dersler öğretiliyor.

Sayfa Yükleniyor...