'Doktoralı işsiz olmayacağız'

İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlileri, 'Torba Yasa' olarak bilinen düzenlemeyle işlerine son verilmesini protesto ediyor.

23.10.2012 - 10:11

'Doktoralı işsiz olmayacağız'

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlük binası önünde kurulan çadırda toplanan yüzlerce kişi, 'Torba Yasa' olarak bilinen uygulama nedeniyle, üniversitedeki 200’e yakın araştırma görevlisinin işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasını protesto ediyor.

Geçen sene yürürlüğe giren 6111 sayılı 'Torba Yasa', kamuoyunun gündemine üniversite öğrencilerin okuldan atılmasının kaldırması ile gündeme geldi. Bu yasa ile üniversite eğitiminin bitirilmesi gereken süre kısıtı kaldırılmış, fakat belirli bir süre sonra öğrenciler eğitimlerine devam etse bile öğrencilere verilen paso gibi haklardan yararlanması kaldırılmıştı.

Bu yasaya istinaden Yüksek Öğretim Kurulu üniversitelere gönderdiği görüş yazısında altı yılda doktorasını tamamlamayan 50/D'li asistanların okulla ilişiğinin kesilmesi gerektiğini belirtti. Böylece doktora yapan asistanlar doktoralarına devam edebilecekler; ancak işlerine son verilecek. Görüş yazısı, geçmişe yönelik değerlendirme yapılması gerekecek şekilde hazırlandığı için yüzlerce araştırma görevlisini mağdur etti. 6. yılında olan doktora öğrencilerine, bir anda ‘doktoranı hemen bitir’ denildi, insanların geleceklerine dair yapmış oldukları planları alt üst edildi.

Üniversitelerde 33/A ve 50/D şeklinde iki farklı araştırma görevlisi uygulaması var. Her iki kadronun iş tanımı aynı olmakla birlikte, 50/D kadrosundaki araştırma görevlilerinin görev süreleri öğrencilikle sınırlandırılıyor, 33/A kadrosu için ise böyle bir sınırlama yok. 2009'da Eğitim Sen'in konuyla ile ilgili açtığı davada, Danıştay, iki tipteki araştırma görevlilerinin de aynı işi yaptığını, her ikisinin de aynı statüde olduğunu kabul etti. Sonuçta, şu anda 'burslu öğrenci' gibi görünen 50/D’ye tabii araştırma görevlileri de, iş tanımı olan, sigortası yatan, vergi ödeyen çalışanlar.

Araştırma görevlileri, üniversitelerde 50/D uygulamasına tabi olanların yapılması istenen yeni düzenlemeler ile 33/A’ya geçebilmesi için bir doçentten istenebilecek kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğini ve bunun adil olmadığını belirtiyorlar. Uygulamanın amacının araştırma görevlilerinin iş güvencesi ve sosyal haklardan yoksun proje çalışanlarına dönüştürülmesi olduğunu savunuyorlar.

Üniversite yönetimine sesini duyurmaya çalışan araştırma görevlileri, altı yılda doktoranın tamamlanma dayatmasının geriye dönük işletilmemesini, bu sebepten kimsenin işten çıkarılmamasını, yurt dışı araştırma burslarının kesilmemesini, yurt dışına giden araştırma görevlilerinin ücretli olarak görevlendirilmesini ve 33/A'ya geçişte yasal hakların adil kriterler çerçevesinde yerine getirilmesini istiyor.

İTÜ Araştırma Görevlileri, talepleri karşılanana kadar Maslak Kampüsü Rektörlük binası önünde kurulan dayanışma çadırında mağduriyetlerini anlatmaya devam edeceklerini açıkladılar. 2009 yılında İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli ve diğer illerdeki kurumlarda 50/D uygulamasına karşı düzenlenen protestolar, YÖK’ün 31 Temmuz 2008 tarihli Yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasında ve iptalinde etkili olmuştu.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...