Dünyanın en popüler kişilik tanıma yöntemi Enneagram “İki yüzlü” bir kitapta ele alındı

Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan dünyanın en popüler kişilik tanıma yöntemlerinden birisi olan Enneagram; Türkiye’de ilk kez akademik bir düzeyde ve anlaşılır biçimde kitaplaştı. Yazar ve akademisyen Uğur Batı tarafından hazırlanan “Enneagram İle Kişilik Analizi – Kendine İyi Bak” Enneagram yöntemini tüm yönleriyle anlatırken, tanınmış kişi ve kurumların Enneagram analizleriyle de dikkat çekiyor.

Haberler 03.07.2012 - 16:58

Dünyanın en popüler kişilik tanıma yöntemi Enneagram “İki yüzlü” bir kitapta ele alındı

Kendini bilme, kendini arama, kendimizi nasıl gördüğümüzle başkalarının bizi nasıl gördüğünü arasındaki açı farkını anlama çabası insanlık tarihi kadar eski. Bunun için kullanılagelen yüzlerce yöntem var. Enneagram; kökeni binlerce yıl öncesine dayanan dünyanın en popüler kişilik tanıma yöntemlerinden birisi. Enneagram Yöntemi, insanları, dünyaya bakış açılarına, dünyayı algılayıp değerlendirme ve tepki verme şekillerine göre 9 farklı kişilik tipine ayırıyor: Mükemmeliyetçi, Yardımsever, Başarı Odaklı, Özgün, Araştırmacı, Sorgulayıcı, Maceracı ve Barışçı.

Kişinin kendini keşfi ve yaşamını şekillendirmesi sürecinde etkin ve köklü bir yöntem olan Enneagram Türkiye’de ilk defa akademik düzeyde ve anlaşılır bir biçimde kitaplaştı. Yazar ve akademisyen Uğur Batı bu konuda “iki-yüzlü” bir kitap yazdı: “Enneagram ile Kişilik Analizi – Kendine İyi Bak.” Kitabın A yüzü bizi B yüzüne hazırlıyor. Bize “kendimizin bütün hallerini” anlatıyor! Kendimizden başka, kimsenin bize barış getiremeyeceğiniz anlatıyor. Sizi olduğunuzu düşündüğünüz gibi olma fikrinden vazgeçirmeye çalışıyor. Kitabın B yüzü bize kendimizden başlayarak eşsiz bir hazine sunuyor. Çok etkili bir “insan tanıma yöntemi” olan Enneagram’ı bize anlatıyor.

Kişilik değerlendirmenin yanında hem İnsan Kaynakları’nda hem de Lise eğitiminde Dünya’da ve Türkiye’de ilk defa Enegram kullanan Doğa Koleji’nin kurum Enneagramının da bulunduğu Uğur Batı’nın “Enneagram İle Kişilik Analizi – Kendine İyi Bak” kitabı için Doğa Koleji kurucusu Fethi Şimşek şöyle diyor: “Bir Doğu hikayesi ‘kendinde insan izi arayan’ bir adamın hikayesini anlatır. Bu eski bir öğretidir aynı zamanda. Enneagram da bu temelde bir öğretidir. Sufi geleneklere dayanır, Eski Yunan’da görülür. Uğur da kitabında insan doğasındaki bu bitmez arayışı ele alıyor. Kendinizi bulmanız için…”

Lost’un senaryosu Enneagram ile yazıldı

Enneagramın, metodolojinin iyi çözümlenmesi durumunda sosyal yaşamda, iş hayatındaki kullanım biçimleriyle birlikte mucizevi sonuçlar verdiğini görüşü yaygın. Enneagram, dünyanın en prestijli üniversitelerinden Stanford MBA prog¬ramının ders programında yer alıyor. Harvard Hukuk Fakültesi’nde uy¬gulamalı mahkeme savunmalarında pratik ediliyor. Yine dünyanın en pres¬tijli üniversitelerinden USC ve UCLA’de MBA programlarında lider¬lik eğitiminde kullanılıyor. Dünya çapında Google, eBay, Yahoo, Sony, CSC, Oracle, Adobe, HP, Logi¬tech, Boeing, Glaxo Smith Kline, DuPont, Genentech, Motorola, Hewlett Packard, Dis¬ney, Panasonic, Johnson&Johnson, West¬ing¬houseElectric, Apple ve daha birçok şirket Enneagram yöntemini kullanıyor. Bugün yöntem; işletme fonksiyon¬larında, insan kaynakları yönetiminde, personel seçiminde, satış ve pa¬zarlama aktivitelerinde, liderlik yönetiminde tercih ediliyor.

Sayfa Yükleniyor...