Eşinin atanmasını isteyen öğretmene iyi haber

Sakarya 2. İdare Mahkemesi, eşi, ''bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi'' çalışan bir öğretmenin,eşinin yanına atanması için MEB'e yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Anadolu Ajansı 24.04.2012 - 11:59

Eşinin atanmasını isteyen öğretmene iyi haber

Sakarya 2. İdare Mahkemesi, eşi, ''bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi'' çalışan bir öğretmenin, ''eş durumundan'' yer değiştirme talebinin Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) kabul edilmemesi üzerine açtığı davada, ''yürütmenin durdurulmasına'' karar verdi.

Sakarya'da ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olan Melike Bıçakçı, Kırklareli'de bir bankada çalışan eşinin yanına atamasının yapılması için 21 Aralık 2011'de MEB'e başvurdu. Ancak MEB, başvuruyu, ''eşin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde sayılan sigortalılardan olmadığı'' gerekçesiyle reddetti.

Bıçakçı da karara karşı, avukatları Nuray Baynazoğlu ve İlker Şan aracılığıyla Sakarya 2. İdare Mahkemesi'ne dava açarak, başvurunun reddine ilişkin işlemin ''yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini'' istedi.

Mahkeme, ilk incelemesi sonucunda ret işleminin yürütmesini durdurdu.

Kararda, ilgili yönetmeliğe göre, her yıl, öğretmenlerin isteğe ve özür durumuna bağlı atama planının yapıldığı hatırlatıldı. Yönetmeliğin ''Eş durumu özrü'' ne ilişkin maddesinde, öğretmenin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, ''atanmak istediği yerde eşinin bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığını belgelendirmesi gerektiğine'' işaret edildi.

Davacı öğretmenin eşinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesine göre, ''bankalar için kurulan özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar'' arasında bulunduğu ifade edilen kararda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, bu tür sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) devredileceği belirtildi.

Davalı idarenin, 2011 için hazırlanan ''Öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzu''nda, ''bankalar için kurulan özel emeklilik sandığına tabi çalışanların'' yer değiştirme talebinde bulunabileceğinin düzenlendiği bildirilen kararda, buna karşın, Aralık 2011'deki ''eş durumu özrü'' atamalarında, ''eşinin son 2 yılda, 360 gün sigortası bulunan ve sigortalılığı devam edenlerin başvuruda bulunabileceğinin'' belirtildiği kaydedildi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...